Gunnar Mannerheim avgår ur Intellectas styrelse

Gunnar Mannerheim har på egen begäran valt att avgå som styrelseledamot i Intellecta AB (publ). Efter många år som aktiv ägare i Intellecta avyttrade Gunnar Mannerheim via sitt bolag M6 Capital AB hela sitt aktieinnehav i Intellecta i juni. Gunnar Mannerheim avser att koncentrera sina investeringar till industriella verksamheter.

”Gunnar har under många år varit en stor tillgång i styrelsearbetet i Intellecta. Jag beklagar Gunnars avgång ur styrelsen men har samtidigt förståelse för hans beslut. Jag vill tacka honom för en värdefull insats och ett långvarigt engagemang i bolaget” säger styrelseordförande Richard Ohlson.”

Gunnar Mannerheim har varit medlem i Intellectas styrelse sedan 2009.

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Ohlson, styrelseordförande, 070-975 99 11, richard.ohlson@intellecta.se

Lotta Boman, Informations- och kommunikationschef, 070-735 0702, lotta.boman@intellecta.se

Yann Blandy, Vd och koncernchef, 070-716 1731, yann.blandy@intellecta.se

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, Propeople Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB och Wow by Rewir AB. Koncernen har ca 400 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, Brasilien, USA och Kina.

Om oss

Rolling Optics Holding AB (publ) is noted on Nasdaq First North I

Prenumerera