Hans-Petter Andersson ny VD i Rolling Optics Holding AB

Report this content

27 maj 2021

Styrelsen har idag utsett Hans-Petter Andersson till ny VD och koncernchef i Rollings Optics Holding AB. Bolagets grundare och nuvarande VD Axel Lundvall kommer fortsatt ansvara för affärsområdet High Security och koncernens fortsatta övergripande teknologiutveckling.

Som tidigare meddelats inledde styrelsen i november 2020 en rekryteringsprocess för att identifiera en ny VD som kan leda den intensifierade kommersialiseringen av Rolling Optics mikrooptiska säkerhetslösningar. Styrelsen har idag utsett Hans-Petter Andersson till VD och koncernchef. Han tillträder tjänsten den 7 juni 2021.

Hans-Petter Andersson kommer närmast från posten som VD för Novator, ett företag specialiserat på avancerad håltagning, med kunder som Airbus, Boeing, Bombardier och RUAG Space. Tekniken avyttrades till Boeing i december 2020. Hans-Petter Andersson var tidigare ordförande i ADDvise Group, en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter, vars aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

– Vi välkomnar Hans-Petter till Rolling Optics för den fortsatta resan, där vi nu fullt ut ska ta tillvara de kommersiella möjligheterna vi identifierat för Rolling Optics teknologi, säger Johan Stern, ordförande i Rolling Optics.

– Rolling Optics har tagit fram en fantastisk teknologi med användningsområden inom en mängd olika applikationer världen över. Tillsammans med organisationen ser jag nu fram emot att utveckla bolaget till den kommersiella succé det förtjänar att bli, säger Hans-Petter Andersson, tillträdande VD. 

Nuvarande VD Axel Lundvall kommer att utveckla affären inom High Security och samtidigt ansvara för koncernens fortsatta övergripande teknologi- och produktutveckling.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Stern, ordförande Rolling Optics, johan@stern.nu

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 maj 2021 kl. 10:30 CEST.

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter.  Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Prenumerera

Dokument & länkar