ICTA: intressebolaget ISBIT GAMES avvecklas

I årsbokslutet 2018 skrev ICTA AB (publ) (”ICTA”) ned värdet på aktieinnehav i och lån till intressebolaget ISBIT AB (”ISBIT”) på grund av avsaknad av långsiktig finansiering och kommersiella framgångar.

Allt sedan den nya styrelsen och ledningen i ICTA tillträdde i maj 2018 har fokus legat på att utveckla den i grunden lönsamma konsultrörelsen FFW, som utgör cirka 85 procent av koncernens omsättning, samt den digitala Business-to-Consumer-byrån River. Styrelse och ledning har bedömt att ICTA – med sitt nya fokus – inte skulle riskera ytterligare medel i ISBIT och har därför insisterat på att bolaget ska söka en extern långfristig finansieringslösning.

Bolagsstämman i ISBIT GAMES AB (”ISBIT”) har idag fattat beslut att avveckla verksamheten genom likvidation av bolaget, efter det att bolaget inte lyckats hitta extern långsiktig finansiering.

På grund av ovan nämnda nedskrivning kommer avvecklingen att ha en begränsad resultateffekt för ICTA under 2019. ICTA äger cirka 40 procent av ISBIT, som inte har varit konsoliderat i ICTA-koncernen sedan 2016.

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Drejer, vd och koncernchef, +45 311 05 363, michael.drejer@icta.se
ICTA AB (publ)
(org nr 556056-5151)
 
Besöksadress:
Birger Jarlsgatan 57 A, 7 tr
113 56 Stockholm
info@icta.se
 
Postadress:
Tulegatan 2 A
113 58 Stockholm

Tel: +45 661 10 000
www.icta.se 

Om ICTA:
ICTA-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Holding ApS och River Cresco AB. Koncernen har 406 anställda och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA och Vietnam. 

Prenumerera

Dokument & länkar