ICTA Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

  • Ökad nettoomsättning
  • Kraftigt förbättrat rörelseresultat
  • Försäljningsframgångar och god orderingång
MSEK 2019
Jan-mars
2018
Jan-mars
2018
Jan-dec
Nettoomsättning 86,9 78,0 319,4
Rörelseresultat 5,7 -2,4 -27,8
Rörelsemarginal, % 6,6 -3,1 -8,7
Resultat före skatt 5,2 -4,3 -46,1
Resultat 3,5 -2,2 -46,9
Resultat per aktie, SEK 0,22 -0,36 -3,86
Eget kapital per aktie, SEK 9,31 16,51 8,78
Soliditet, % 46 54 45

VD har ordet

2018 var ett omställningens år och det omfattande förändringsarbete som genomfördes under året finns sammanfattat i bokslutskommuniké och årsredovisning. Det samlade resultatet av arbetet innebär att ICTA nu har en acceptabel lönsamhet i kärnverksamheten, en god orderbok och rimliga värden i sin balansräkning.

Plattformen för fortsatt värdeskapande är således på plats och 2019 års första kvartal visar att vi är på god väg. Det är inte utan stolthet som jag kan konstatera att rörelseresultatet ökat från 3,4 MSEK för det tredje kvartalet 2018 till 4,7 MSEK för det fjärde kvartalet 2018 (före goodwillnedskrivningar) till 5,7 MSEK för det första kvartalet 2019. Rörelseresultatet kan även jämföras med utfallet om -2,4 MSEK för motsvarande kvartal 2018.

Affärsområdet FFW (ägt till 100 procent, cirka 85 procent av omsättningen) visar en stark tillväxt och stigande lönsamhet. Efterfrågan från kunder, såväl avseende migrering av webbplatser till Drupal 8 som avseende strategiska tjänster, har stärkt införsäljningen inför kommande kvartal på samtliga geografiska marknader. Bland viktiga införsäljningar märks Nordisk Film, DBU, Panasonic Europe, Ferrero, General Electric, Prologis och SANS.org.

FFW redovisar en nettoomsättning om 74,8 (63,0) MSEK, ett rörelseresultat om 5,8 (0,5) MSEK och en rörelsemarginal om 7,7 procent.

Affärsområdet River (ägt till 70 procent, cirka 15 procent av omsättningen) redovisar en mindre vinst efter fem kvartal av förluster. Även River har nått försäljningsframgångar och bland nya uppdrag kan nämnas Klarna och Readly.

River redovisar en nettoomsättning (inklusive medieköp) om 12,1 (13,0) MSEK och ett rörelseresultat om 0,1 (-0,4) MSEK.

Arbetet med att skapa aktieägarvärde fortsätter!


Michael Koefoed Steensborg Drejer
Vd och koncernchef


 
För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök: icta.se

 
Nästa rapporttillfälle: Rapport för andra kvartalet lämnas den 26 juli 2019

 
För mer information, vänligen kontakta:
 

Michael Drejer, vd och koncernchef, +45 311 05 363, michael.drejer@icta.se

ICTA AB (publ)

(org nr 556056-5151)

Besöksadress:
Birger Jarlsgatan 57 A, 7 tr
113 56 Stockholm
info@icta.se

Postadress:
Tulegatan 2 A
113 58 Stockholm

Tel: +45 661 10 000 

www.icta.se

 
Om ICTA: 

ICTA-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Holding ApS och River Cresco AB samt ett minoritetsägande i spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen har 406 anställda och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA och Vietnam.

Denna information är sådan information som ICTA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 10.50.  

Taggar: