• news.cision.com/
  • Rolling Optics/
  • ICTA erhåller villkorat godkännande om avnotering av ICTAs aktie från Nasdaq Stockholm inför listbyte till Nasdaq First North Growth Market

ICTA erhåller villkorat godkännande om avnotering av ICTAs aktie från Nasdaq Stockholm inför listbyte till Nasdaq First North Growth Market

Report this content

Pressmeddelande

ICTA AB (publ) (”ICTA” eller ”Bolaget”) meddelade genom pressmeddelande den 13 maj 2020 att ICTAs styrelse ansökt om avnotering av ICTAs aktie från Nasdaq Stockholm. ICTA har idag erhållit godkännande om avnotering av Bolagets aktie från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholms godkännande är villkorat av att ICTAs aktie godkänns för listning på Nasdaq First North Growth Market. Förutsatt att ICTAs aktie godkänns för listning på Nasdaq First North Growth Market kommer sista dag för handel på Nasdaq Stockholm vara den 27 maj 2020 och första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market vara den 28 maj 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olof Rudbeck, verkställande direktör ICTA, +46 (0) 702 70 03 15, olof.rudbeck@icta.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 11:00 CEST.

Prenumerera

Dokument & länkar