ICTA har godkänts för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market

Report this content

ICTA AB (publ) (blivande Rolling Optics Holding AB (publ)) har idag godkänts för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista är idag den 27 maj 2020 och första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 28 maj 2020. I samband med listbytet och förvärvet av Rolling Optics International AB (publ) har styrelsen för ICTA AB (publ) upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på bolagens hemsidor, www.icta.se och www.rollingoptics.com.

Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med bytet av handelsplats. Erik Penser Bank AB kommer att agera Certified Adviser för bolaget. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Aktien handlas under kortnamn (ticker) ICTA och med ISIN-kod SE0010520155. När Bolagsverket registrerat den nya firman, Rolling Optics Holding AB, kommer kortnamnet ändras till RO. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 23. ISIN-koden kommer att vara oförändrad. Rolling Optics befintliga aktieägare kommer att erhålla 11,5 aktier i ICTA för varje innehavd aktie i Rolling Optics. Utbokning av aktier till Rolling Optics befintliga aktieägare kommer att ske omkring två veckor efter att apportemissionen registrerats hos Bolagsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Axel Lundvall, verkställande direktör ICTA, +46 (0) 737 78 24 28, axel.lundvall@rollingoptics.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2020 kl. 15:00 CEST.

Rolling Optics är en svensk världsledande aktör inom utveckling, tillverkning och försäljning av mikrooptik; tunna filmer med tredimensionella effekter som finner sin användning inom dokument- och varumärkessäkerhet.

Bolaget har sitt ursprung från forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet och har utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi. Med detta som bas har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter. Materialet låter sig bl.a. tillverkas i form av tunna etiketter och har visat sig vara ett mycket effektivt skydd för varumärken som har problem med förfalskningar. Problemet med förfalskade varor växer för varje år enligt OECD 2019 och omsätter ca 500 miljarder USD vilket motsvarar ca 3,3 procent av världshandeln. Rolling Optics teknologi finns snart inom alla slags säkerhetslösningar och kommer i framtiden också användas inom bredare varumärkesapplikationer på förpackning och produkt. 

Prenumerera

Dokument & länkar