Intellecta förvärvar Hilanders, Sveriges ledande B2B-byrå.

Intellecta avser förvärva 100 procent av aktierna i B2B-byrån Hilanders. Parterna har tecknat en avsiktsförklaring om affärens beståndsdelar, och överlåtelsen ska ske per den 1 juli 2008. Affären omfattar en kontantdel, aktier (ägda av Intellecta AB, varför ingen utspädningseffekt uppstår) och en resultatbaserad del som löper över tre och ett halvt år räknat från tillträdesdagen. Säljare är Ulf Strömqvist, Pär Bergkvist och ytterligare tre nyckelpersoner i Hilanders, som alla kvarstår i verksamheten.

Förvärvet förväntas påverka Intellectas vinst per aktie positivt redan under verksamhetsåret 2008.

Hilanders är Sveriges ledande B2B-byrå och skapar varumärkesbyggande marknadskommunikation som stärker kundernas affärer. Hilanders har erhållit en lång rad utmärkelser under 2000-talet, bland annat som bästa reklambyrå, och har rankats som bästa B2B-byrå i kundundersökningar under en serie av år.

– Med förvärvet av Hilanders stärker vi vår position som ett av Nordens ledande kommunikationsföretag, säger Richard Ohlson, koncernchef för Intellecta AB. Hilanders ledarposition inom marknadskommunikation kompletterar våra marknadsledande positioner i Sverige och Danmark inom corporate communication, investor relations, varumärkesrådgivning och design. Förvärvet av Hilanders innebär att vi kommer att täcka in ytterligare ett viktigt område i vårt totala kommunikationserbjudande.

– Vi ser att affären skapar en rad nya affärsmöjligheter för alla parter, fortsätter Richard Ohlson. Vårt förvärv av Sveriges ledande varumärkeskonsult Rewir för snart två år sedan visar vad ett redan marknadsledande och lönsamt företag kan åstadkomma på Intellectas starka plattform i form av kraftig tillväxt och lönsamhetsutveckling. Hilanders har med bibehållen god lönsamhet trefaldigat sin omsättning de senaste tre åren och bidrar omgående till Intellectas redan starka kassaflöde.

Hilanders arbetar med egna modeller för att bygga B2B-kommunikation som genererar tydliga och mätbara resultat för kunden. Hög kreativ profil och gedigna strategiplattformar samt fokus på att alltid tänka i kundnytta och kvalitet är några av de viktigaste ingredienserna i byråns framgång. 


– Vi ser med tillförsikt och spänning fram emot den framtida utvecklingen av Hilanders inom Intellecta, säger Hilanders VD Ulf Strömqvist. Intellectas befintliga byråer och Hilanders kompletterar varandra väl och jag ser stora möjligheter till affärsnytta hos våra respektive kunder. Även våra möjligheter till geografisk expansion förbättras avsevärt som en del av Intellecta.Hilanders har idag 50 medarbetare med verksamhet i Helsingborg, Malmö och Stockholm. Hilanders kommer att ingå i Intellectas affärsområde Communication, som idag bedriver byråverksamhet genom företagen Intellecta Communication i Stockholm med 54 medarbetare, Rewir i Stockholm med 27 anställda och Bysted i Köpenhamn och Malmö med 51 medarbetare. Efter förvärvet kommer affärsområdet att omsätta i storleksordningen 325 MSEK.

– De senaste åren har vi sett en utveckling där många uppdragsgivare kräver ett bredare åtagande från oss som kommunikationskonsult. Samtidigt vill man ha den vassaste konsulten på varje område. Med Hilanders kan vi nu erbjuda ledande spetskompetens inom ytterligare en kommunikationsdisciplin och en bredare helhet för de som vill ha det, säger Richard Ohlson. 
För ytterligare information, kontakta:
Richard Ohlson, VD och koncernchef Intellecta, 0709 - 75 99 11
Ulf Strömqvist, VD Hilanders, 0708 - 11 13 30

Om oss

Rolling Optics Holding AB (publ) is noted on Nasdaq First North I

Prenumerera

Dokument & länkar