Kommuniké från extra bolagsstämma i ICTA

Report this content

Vid extra bolagsstämma i ICTA AB (publ) idag den 25 oktober 2019 fattades beslut om godkännande av överlåtelsen av ICTAs aktieinnehav i River Cresco AB, i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet fattades enhälligt.

För mer information om överlåtelsen av aktierna i River Cresco AB hänvisas till pressmeddelandet avseende transaktionen som offentliggjordes av ICTA den 26 september 2019.

 

Kontakt:
Erik Åfors, styrelseordförande ICTA,
erik@tillsvidare.nu, 0734 340 770

ICTA AB (publ)

Org. nr: 556056-5151

Besöksadress: Lästmakargatan 3, 111 44 Stockholm

Postadress: Tulegatan 2A, 113 58 Stockholm
info@icta.se
www.icta.se

Prenumerera

Dokument & länkar