Kommuniké från extra bolagsstämma i ICTA

Report this content

Vid extra bolagsstämma i ICTA AB (publ) idag den 14 november 2019 fattades beslut om godkännande av styrelsens förslag om kontant vinstutdelning av ett sammanlagt belopp om 114 028 699,20 kronor, motsvarande 7,80 kronor per aktie. Beslutet fattades enhälligt.

Styrelsen har, efter det att avyttringen av FFW fullbordats, fastställt avstämningsdag till den 18 november 2019. Utdelningen beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 21 november 2019.

 

Kontakt:
Claes Hagberg, CFO,
claes.hagberg@icta.se, 070-846 89 25

ICTA AB (publ)

Org. nr: 556056-5151

Besöksadress: Lästmakargatan 3, 111 44 Stockholm

Postadress: Tulegatan 2A, 113 58 Stockholm
info@icta.se
www.icta.se

Prenumerera

Dokument & länkar