Libanons centralbank ger ut minnessedel med Rolling Optics revolutionerande 3D-teknologi

Report this content

Den nya sedeln med valören 100 000 Livres, som ges ut i samband med firandet av Libanons 100 år som stat, är en av de säkraste i världen. Nyheten presenterades den 7 december 2020 av Libanons centralbank. Libanon blir därmed det första landet i världen att använda sig utav den nya säkerhetsfunktionen CinemaTM – vilken är framtagen av det brittiska bolaget CCL Secure Ltd (”CCL”) i samarbete med Rolling Optics. Teknologin som är integrerad i det polymera sedelsubstratet medger visuella 3D- och rörelseeffekter och utgör en ny dimension när det gäller att förhindra förfalskningar. Cinema-effekten är placerad centralt i designen och är sedelns huvudnummer både visuellt och teknologiskt. I övrigt har den libanesiska sedelns innovativa design ett tema kring bilder av Nejmeh-torget (parlamentstorget), som symboliserar landets oberoende och demokrati.

Den nya sedeln är en s.k. minnessedel och ges, som brukligt är, ut i en mindre upplaga.  Den kommer därmed endast få en mycket begränsad effekt på Rollings Optics omsättning och resultat. Däremot är den första centralbanksutgivna sedeln innehållande CinemaTM av stor strategisk betydelse för Rolling Optics. Den öppnar på sikt för kommersiella sedlar i större volymer och därmed betydande långsiktiga möjligheter inom polymera sedlar. Lanseringen förväntas även få positiv effekt inom övriga delar av affärsområdena High Security och Brand Security då det bidrar till teknologins och företagets kredibilitet.

Genom ett tätt samarbete har CCL och Rolling Optics lyckats integrera Rolling Optics unika 3D-teknologi i CCLs tillverkningsprocess av polymera sedlar och möjliggör fullständig integration av Rolling Optics säkerhetseffekter redan under sedelsubstratets första tillverkningssteg. Effekten marknadsförs av CCL under namnet CinemaTM ; www.cclsecure.com/cinema.

- Detta är en mycket avancerad säkerhetsfunktion och världens första tillämpning av denna nya teknik i en polymersedel", säger Dr. Tim Berridge, chef för FoU, marknadsföring och design på CCL.

CCL är den största producenten i världen av polymera sedlar med ca 80 procent av marknaden och förser idag 24 länder med polymera sedlar i över 160 valörer. Med länder som Kanada och Storbritannien på listan över kunder som nyligen har bytt från papperssedlar till polymera sedlar, förväntas ytterligare länder följa denna trend. CCL är den ledande aktören i en marknadstransformation vad gäller sedlar, där polymera substrat och hybridsubstrat succesivt ersätter traditionella papperssedlar. Polymera sedlar anses vara mer hållbara och miljövänliga, mer hygieniska och svårare att kopiera än papperssedlar.

Rolling Optics har sedan 2015 samarbetat med CCL Secure (tidigare Innovia Security). Ett avtal mellan Rolling Optics och CCL ger CCL en icke-exklusiv licens att använda Rolling Optics teknologi för integration i sedlar där Rolling Optics erhåller en royaltyersättning per tillverkad och såld sedel innehållande Rolling Optics 3D-teknologi.

– Det finaste erkännandet en ny teknologi kan få inom säkerhetsbranschen är att integreras i sedlar. Det är en bransch med långa utvecklingstider och säljcykler, men nu är vi där. Nu har äntligen den första kommersiella sedeln i begränsad upplaga, en s.k. minnessedel, som innehåller Rolling Optics teknologi lanserats av en centralbank vilket är en mycket viktig milstolpe. Nu är vägen öppen för att även kunna lansera den första kommersiella sedeln i stora volymer inom ett par år, säger Axel Lundvall, VD, Rolling Optics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Axel Lundvall, verkställande direktör Rolling Optics Holding AB, +46 (0) 737 78 24 28, axel.lundvall@rollingoptics.com

Denna information är sådan information som Rolling Optics Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 december 2020 kl. 10:53 CEST.

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i Sverige utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter.  Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Prenumerera

Dokument & länkar