Ny valberedning för ICTA

Report this content

Vid årsstämman i ICTA AB (publ) den 9 maj 2019 fastlades principerna för tillsättning av valberedningen samt dess arbete inför årsstämman den 7 maj 2020. Processen för valberedningens tillsättning leds av styrelsens ordförande och har utgått från aktieägandet per den sista bankdagen i augusti 2019. Valberedningen ska bestå av minst fyra och högst fem ledamöter och valberedningen utser ordföranden inom sig.

Efter att styrelsens ordförande haft kontakt med de största aktieägarna består valberedningen av:

  • Staffan Malmer, utsedd av Trousseau AB, ordförande i valberedningen
  • Jesper Malmborg, utsedd av Vækstlab Holding ApS (tidigare Propeople Holding ApS)
  • Richard Ohlson
  • Erik Åfors, styrelsens ordförande

Valberedningen representerar tillsammans cirka 52 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2020 avseende stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelse och styrelseordförande, revisorer samt ersättning till styrelseledamöter och revisorer. Valberedningen ska även föreslå principer för tillsättning av valberedning inför årsstämman 2021.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 1 februari 2020. Valberedningens kontaktuppgifter finns på bolagets hemsida

http://www.icta.se/bolagstyrning/valberedningen/ 

Kontakt:
Erik Åfors, styrelseordförande ICTA,
erik@tillsvidare.nu, 0734 340 770

ICTA AB (publ)

Org. nr: 556056-5151

Besöksadress: Lästmakargatan 3, 111 44 Stockholm

Postadress: Tulegatan 2A, 113 58 Stockholm
info@icta.se
www.icta.se

Prenumerera

Dokument & länkar