Ny valberedning för Rolling Optics

Report this content

I enlighet med vid årsstämma den 9 maj 2019 fastlagda principer, har en ny valberedning formerats baserat på aktieägandet per den sista bankdagen i augusti 2020.

Efter att styrelsens ordförande haft kontakt med de största aktieägarna består valberedningen av:

  • Sorin Chiorescu, Forestum Capital AB, valberedningens ordförande
  • Björn Fröling, RP Ventures AB
  • Axel Lundvall
  • Johan Stern, ordförande Rolling Optics Holding AB

Valberedningen representerar tillsammans cirka 28 procent av antalet aktier och ca 30% av rösterna i bolaget. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2021 avseende stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelse och styrelseordförande, revisorer samt ersättning till styrelseledamöter och revisorer samt övriga frågor som kan ankomma valberedningen.  

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till bolagets CFO, carin.jakobson@rollingoptics.com. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast sista februari 2021,

Rolling Optics årsstämma 2021 kommer att äga rum tisdagen den 4 maj 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Stern, Ordförande Rolling Optics, johan@stern.nu

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2020 kl. 9:30 CEST.

 

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter.  Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Prenumerera

Dokument & länkar