Ny valberedning för Rolling Optics

I enlighet med vid årsstämma den 4 maj 2021 fastlagda principer, har en ny valberedning formerats baserat på aktieägandet per den sista bankdagen i september 2021.

Efter att styrelsens ordförande haft kontakt med de största aktieägarna består valberedningen av:

  • Sorin Chiorescu, ordförande valberedningen, Forestum Capital AB
  • Axel Lundvall
  • Johan Stern, ordförande Rolling Optics

Valberedningen representerar tillsammans cirka 20 procent av antalet stamaktier och ca 21 procent av rösterna i bolaget. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2022 avseende stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelse och styrelseordförande, revisorer samt ersättning till styrelseledamöter och revisorer samt övriga frågor som kan ankomma valberedningen.  

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till bolagets CFO, carin.jakobson@rollingoptics.com. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast sista februari 2022,

Rolling Optics årsstämma 2022 kommer att äga rum tisdagen den 10 maj 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carin Jakobson, CFO Rolling Optics, +46 (0) 709 65 16 65, carin.jakobson@rollingoptics.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2021 kl.12:00 CEST.

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter.  Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Prenumerera