Ny VD och styrelseledamöter i Rolling Optics Holding förvärvar optioner

Report this content

27 maj 2021

Efter det att styrelsen i Rolling Optics Holding utsett Hans-Petter Andersson till ny VD och koncernchef har denne från ett antal större aktieägare i bolaget förvärvat sammanlagt 1 500 000 optioner, motsvarande lika många aktier, med en löptid om 5 år och ett lösenpris om 10 kronor per aktie.

De nytillträdda styrelseledamöterna Anne Årneby och Otto Drakenberg har tidigare från samma aktieägare förvärvat vardera 300 000 optioner motsvarande 300 000 aktier på motsvarande villkor, dvs med en löptid om 5 år och ett lösenpris om 10 kronor per aktie.

Hans-Petter Andersson har vidare i det aktiebaserade incitamentsprogram som erbjudits medarbetare och nyckelpersoner efter beslut av bolagsstämma i december 2020 förvärvat 300 000 teckningsoptioner 2021/2023 TO 1 motsvarande 300 000 aktier med en löptid om cirka 2 år och ett lösenpris om 4,64 kronor per aktie.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Stern, styrelseordförande Rolling Optics, johan@stern.nu

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 maj 2021 kl. 13:30 CEST.

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter.  Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Prenumerera

Dokument & länkar