• news.cision.com/
  • Rolling Optics/
  • Ny verkställande direktör, koncernledning och finansiell kalender i ICTA AB under namnändring till Rolling Optics Holding AB

Ny verkställande direktör, koncernledning och finansiell kalender i ICTA AB under namnändring till Rolling Optics Holding AB

Report this content

Vid konstituerande styrelsesammanträde i ICTA AB (publ) under namnändring till Rolling Optics Holding AB (publ) (”Bolaget”) idag den 26 maj 2020 fattades bland annat följande beslut.

Axel Lundvall utsågs till ny verkställande direktör i Bolaget

Styrelsen utsåg Rolling Optics grundare och VD Axel Lundvall till ny VD och koncernchef i Bolaget. Axel Lundvall tillträder omedelbart.

Ny koncernledning

Bolagets koncernledning kommer att utöver VD och koncernchef Axel Lundvall bestå av Carin Jakobson, CFO, Rikard Östberg, Affärsutvecklingschef, Axel Brangenfeldt, Säljchef samt Johannes Enlund, Teknisk chef.

Ekonomisk rapportering 2020 och årsstämma 2021

Styrelsen har antagit en ny finansiell kalender för den kommande 12-månadersperioden enligt nedan.

6-månadersrapport (januari–juni)                   19 augusti 2020

9-månadersrapport (januari–sep.)                   4 november 2020

Bokslutskommuniké (januari–dec.)                 4 februari 2021

Årsstämma för 2020                                          4 maj 2021

3-månadersrapport 2021 (januari–mars)      4 maj 2021

En presentation av Rolling Optics av bolagets VD Axel Lundvall finns nu tillgänglig på rollingoptics.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Stern, styrelsens ordförande ICTA AB (publ) under namnändring till Rolling Optics Holding AB, 0709629844, johan@stern.nu

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2020 kl. 10:45 CEST.

 

Rolling Optics (Holding) är en svensk världsledande aktör inom utveckling, tillverkning och försäljning av mikrooptik; tunna filmer med tredimensionella effekter som finner sin användning inom dokument- och varumärkessäkerhet.

Bolaget har sitt ursprung från forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet och har utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi. Med detta som bas har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter. Materialet låter sig bl.a. tillverkas i form av tunna etiketter och har visat sig vara ett mycket effektivt skydd för varumärken som har problem med förfalskningar. Problemet med förfalskade varor växer för varje år enligt OECD 2019 och omsätter ca 500 miljarder USD vilket motsvarar ca 3,3 procent av världshandeln. Rolling Optics teknologi finns snart inom alla slags säkerhetslösningar och kommer i framtiden också användas inom bredare varumärkesapplikationer på förpackning och produkt. 

Prenumerera

Dokument & länkar