Penser Access: Rolling Optics – Ökad konfidens om utsikterna

Report this content

Rolling Optics första kvartalsrapport som noterat bolag var relativt odramatiskt i våra ögon: intäkterna blev 3,3 Mkr vs våra förväntade 3,0 Mkr och EBITDA blev -5,8 Mkr mot förväntade -5,3 Mkr. Intäkterna minskade 16% yoy till följd av tillfälliga produktionsstopp och förskjutna investeringsbeslut hos kunder i spåren av Covid-19-pandemin, men av allt att döma ser Q3 ut att bli bättre än Q2.

Under sommaren har man annonserat ett distributionsavtal med YUTO - en av Kinas största producenter av premiumförpackningar - vilket bör betyda affärer för affärsområdena Brand Security och Brand Identity framöver. Därtill har bolagets samarbetspartner CCL Secure lanserat en sedelprodukt med Rolling Optics material integrerat. Sammantaget gör detta att vi känner ökad konfidens om utsikterna.

Med utgångspunkt i de positiva nyheterna höjer vi våra estimat signifikant för intäkter och resultat för 2021-2024. Vi ser nu potential för bolaget att omsätta 146 Mkr år 2024e (tidigare 107) och då göra 47 Mkr (tidigare 25) i EBIT. Motiverat värde höjs därmed från 2,40-2,60 kr till 3,50-3,60 kr, vilket betyder medelhög potential till hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/ro_20200820.pdf 

Detta är ett meddelande från Erik Penser Bank: Läs mer på www.penser.se
 

Prenumerera