Reviderat förslag avseende revisor inför årsstämma i ICTA

Report this content

Pressmeddelande

Valberedningen i ICTA AB (publ) (”Valberedningen”) har reviderat det förslag inför årsstämman avseende val av revisor som offentliggjordes den 18 mars 2020.

Valberedningens förslag avseende revisor

Valberedningen föreslår att bolaget väljer ett revisionsbolag.

Valberedningen föreslår att årsstämman för tiden fram till att nästa årsstämma har hållits utser revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) till bolagets revisor. PwC har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag också blir stämmans val, Lars Kylberg kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

 

Stockholm den 14 april 2020

För mer information, vänligen kontakta: 

Claes Hagberg, CFO, +46 (0) 708 46 89 25, claes.hagberg@icta.se

ICTA AB (publ)
(org nr 556056-5151)

Besöksadress:
Lästmakargatan 3
111 44 Stockholm
info@icta.se

Postadress:
Tulegatan 2 A
113 58 Stockholm

Tel: +46 (0) 708 46 89 25
www.icta.se

Prenumerera

Dokument & länkar