Rolling Optics Holding AB publicerar årsredovisningen för 2021

Report this content

Årsredovisningen för Rolling Optics Holding AB (publ) för år 2021 är nu offentliggjord för räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2021.

Rapporten finns tillgänglig på https://www.rollingoptics.com/finansiella-rapporter/.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Hans-Petter Andersson, VD, Rolling Optics Holding AB (publ)

Tel: +46 70-147 81 13

E-mail: hp.andersson@rollingoptics.com,

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 april 2022 kl.18:00 CEST.

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i Sverige utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter.  Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se