Rolling Optics Holding AB uppdaterar sin finansiella kalender

Report this content

Styrelsen i Rolling Optics Holding AB har uppdaterat bolagets finansiella kalender enligt nedan.

Halvårsrapport 2020                               2020-08-19

Rapport för nio månader                         2020-11-04

Bokslutskommuniké 2020                       2021-02-04

Rapport för första kvartalet 2021            2021-05-04

Bolagsstämma 2021                               2021-05-04

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Axel Lundvall, verkställande direktör Rolling Optics Holding AB, +46 (0) 737 78 24 28,

axel.lundvall@rollingoptics.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 juni 2020 kl. 17.30 CEST.

Om Rolling Optics

Bolaget har sitt ursprung från forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet och har utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi. Med detta som bas har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter. Materialet låter sig bl.a. tillverkas i form av tunna etiketter och har visat sig vara ett mycket effektivt skydd för varumärken som har problem med förfalskningar. Problemet med förfalskade varor växer för varje år enligt OECD 2019 och omsätter ca 500 miljarder USD vilket motsvarar ca 3,3 procent av världshandeln. Rolling Optics teknologi finns snart inom alla slags säkerhetslösningar och kommer i framtiden också användas inom bredare varumärkesapplikationer på förpackning och produkt. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Prenumerera

Dokument & länkar