Rolling Optics Holdings Valberedning kompletterar med förslag till ny styrelseledamot

Report this content

Styrelsen för Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151, har kallat till Bolagsstämma att hållas i bolagets lokal Solna Strandväg 3, kl 10, den 10 maj 2022.

Valberedningen kompletterar här sitt förslag gällande styrelseledamöter. För övriga punkter på årsstämmodagordningen hänvisas till Kallelsen till årsstämma.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter och revisor

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Johan Stern, Otto Drakenberg och Anne Årneby och genom nyval Sorin Chiorescu. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Johan Stern. Erik Åfors har avböjt omval.

Till revisor föreslår valberedningen omval av PricewaterhouseCoopers AB.

Sorin Chiorescu

Född: 1974

Utbildning och tidigare erfarenhet: Ph.D inom teknik från Luleå tekniska universitet, MBA från Handelshögskolan i Stockholm. 15 års erfarenhet som investerare i noterade och onoterade bolag i Sverige och internationellt.

Huvudsysselsättning: Vd och huvudägare i GreenGold Group AB, Vd i helägd Forestum Capital AB
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Forestum Industry Holding AB och GreenGold Timberlands 1 AB.

Aktier: 18 117 215 stamaktier och 2 066 667 BTU:er

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Hans-Petter Andersson, VD, Rolling Optics Holding AB (publ)

Tel: +46 70-147 81 13

E-mail: hp.andersson@rollingoptics.com,

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 april 2022 kl. 16:00 CEST.

Om Rolling Optics
Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har Bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter.  Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Bolagets stamaktier är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar