• news.cision.com/
  • Rolling Optics/
  • Rolling Optics meddelar sista dag för handel i BTU samt första dag för handel i teckningsoptioner serie TO 2

Rolling Optics meddelar sista dag för handel i BTU samt första dag för handel i teckningsoptioner serie TO 2

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I GAMING CORPS AB I NÅGON JURISDIKTION.

Företrädesemissionen av units i Rolling Optics Holding AB (”Rolling Optics” eller ”Bolaget”) som offentliggjordes den 4 februari 2022 (”Företrädesemissionen”) har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer att ersättas med vanliga aktier och teckningsoptioner serie TO 2. Sista dag för handel med BTU är den 21 april 2022 och stoppdagen hos Euroclear Sweden AB är den 25 april 2022, varefter utbokning av aktier och teckningsoptioner på respektive aktieägares VP-konto/depå kommer att ske. Teckningsoptionerna kommer att handlas med ISIN-kod SE0017564453 och första dag för handel beräknas bli den 27 april 2022.

RÅDGIVARE

Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Hans-Petter Andersson, VD, Rolling Optics Holding AB (publ)

Tel: +46 70-147 81 13

E-mail: hp.andersson@rollingoptics.com,

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 april 2022 kl. 16:45 CEST.

Om Rolling Optics
Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har Bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter.  Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Bolagets stamaktier är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se.