Rolling Optics påbörjar rekrytering av ny VD inför intensifierad marknadsbearbetning

Report this content

Som ett led i den intensifierade kommersialiseringen av Rolling Optics mikrooptiska säkerhetslösningar har styrelsen idag fattat beslut att förstärka ledningen genom att påbörja rekryteringen av en ny VD och koncernchef. Rollings Optics grundare och nuvarande VD Axel Lundvall kommer, efter att en ny VD tillträtt, ansvara för affärsområdet High Security och koncernens fortsatta övergripande teknologiutveckling.

Rolling Optics grundades av Axel Lundvall 2005 som en avknoppning från forskning kring mikrooptik vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Efter en längre period av utveckling av underliggande teknik och anpassning till serietillverkning, intensifieras nu arbetet att kommersialisera bolagets unika teknologi.

Marknadsbearbetning och försäljning sker idag inom de tre affärsområden High Security, Brand Security och Brand Identity, vilka skiljer sig åt vad gäller affärsmodeller och struktur. Samtidigt fortsätter Rolling Optics att förfina och utveckla nya tillämpningar av den mikrooptiska tekniken. För att fullt ut tillvarata de kommersiella möjligheter som Rolling Optics identifierat, har styrelsen fattat beslut att förstärka ledningen genom att rekrytera en ny VD och koncernchef, och därmed frigöra tid för nuvarande VD Axel Lundvall att utveckla affären inom High Security och samtidigt ansvara för koncernens fortsatta övergripande teknologi- och produktutveckling.

– Rolling Optics har under de senaste åren och genom noteringen på First North gått in i en ny fas där företaget är betjänt av att bredda ledningsgruppen och tillföra ytterligare erfarenhet av kommersiell exploatering. Samtidigt ger detta mig möjligheter att fullt ut fokusera på att säkerställa vår position som världsledande inom mikrooptiska säkerhetslösningar på högsäkerhetsområdet, säger Axel Lundvall.

Axel Lundvall var huvudsakligt ansvarig för bolagets tekniska utveckling från start fram till 2016 och har sedan dess verkat som verkställande direktör. Axel Lundvall är bolagets tredje största aktieägare.

– Å styrelsens och aktieägarnas vägnar vill jag redan nu tacka Axel för insatserna som VD, och ser fram emot nya goda insatser när Axel under våren i en nygammal roll fullt ut kan fokusera på att rulla ut våra säkerhetslösningar främst inom sedlar, pass och ID- handlingar, säger Johan Stern, styrelsens ordförande.

Rekryteringen av en ny VD inleds omedelbart och beräknas kunna vara genomförd inför årsstämman den 4 maj 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Stern, ordförande Rolling Optics, johan@stern.nu

Denna information är sådan information som Rolling Optics Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 november 2020 kl. 20:00 CEST.

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter.  Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Prenumerera

Dokument & länkar