Rolling Optics rapport för januari–mars 2021

Report this content

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151

Januari-mars

  • Nettoomsättning för perioden uppgick till 9 703 Tkr (6 969), en ökning om 39 procent
  • Resultatet uppgick till -595 Tkr (-2 261)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 177 Tkr (-3 313)
  • Kassan vid periodens utgång uppgick till 61 837 Tkr (15 553)

Väsentliga händelser under perioden

Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden

Rapporten lämnas den 4 februari 2021.

För rapporten i sin helhet, vänligen besök:

https://www.rollingoptics.com/wp-content/uploads/2021/04/RO_Q1_2021.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carin Jakobson, CFO Rolling Optics, +46 (0) 709 65 16 65, carin.jakobson@rollingoptics.com

Denna information är sådan information som Rolling Optics Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2021 kl. 7:30 CEST.

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter.  Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se