RP Ventures beslutar om utdelning av 16 482 801 stamaktier i Rolling Optics Holding AB

Report this content

RP Ventures – som under en längre tid fram till våren 2020 varit Rolling Optics största aktieägare – har beslutat att dela ut huvuddelen av sitt innehav till ägarna i RP Ventures. De ägare i RP Ventures som även är personer i ledande ställning i Rolling Optics är enligt MAR-reglerna tvingade att rapportera mottagna aktier som förvärvade.

Årsstämman i RP Ventures AB har idag beslutat om utdelning av 16 482 801 stamaktier i Rolling Optics Holding AB (”Bolaget”). RP Ventures AB minskar därmed sitt innehav av aktier i Bolaget från 16 753 200 stamaktier, motsvarande cirka 11,1 procent av antalet röster i Bolaget, till 270 399 stamaktier, motsvarande cirka 0,2 procent av antalet röster i Bolaget.

Bland aktieägarna i RP Ventures AB återfinns personer som är ledande befattningshavare i Bolaget. Genom utdelningen kommer dessa personer direkt eller indirekt erhålla följande antal stamaktier i Bolaget: styrelseordförande Johan Stern (503 970 stamaktier), styrelseledamot Johan Bäcke (1 570 000 stamaktier) och affärsutvecklingschef Rikard Östberg (1 570 000 stamaktier). I egenskap av personer i ledande ställning i Bolaget kommer nämnda personer att rapportera sina förvärv (genom utdelning i RP Ventures AB) till Finansinspektionen inom tre affärsdagar från det att utdelningen verkställts, i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning artikel 19.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Stern, Styrelsens ordförande Rolling Optics Holding AB, johan@stern.nu

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 februari 2021 kl. 11:00 CEST.

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter.  Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Prenumerera

Dokument & länkar