ANDERS BYSTRÖM NY VICE VD

Report this content

Anders Byström har utnämnts till vice VD i Rottneros från 1 november. Han fortsätter även som ekonomidirektör, en befattning han har haft sedan 1999. Posten som vice VD i Rottneroskoncernen är nyinrättad.

Upplands Väsby 2002-10-29

Rottneros AB (publ.)

För ytterligare information: VD Lars Blecko, 08/59001000

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av mode-r-bolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 878 anställda och omsätter ca 2.700 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar