ROTTNEROS HÖJER PRISERNA PÅ CTMP-PAPPERSMASSA

Rottneros höjer från och med den 1 mars listpriset på kortfibrig CTMP-massa i Europa med 40 USD till 470 USD/ton. Priset på långfibrig CTMP höjs med 30 USD till 430 USD/ton. Detta är den andra prishöjningen i år. Därmed har priset på de olika CTMP-kvaliteterna stigit med 60-70 USD/ton hittills i år.

I likhet med flera andra aktörer på marknaden kommer Rottneros också att höja priset på pappersmassa av NBSK-kvalitet från 480 USD/ton till 520 USD/ton i Europa.

- En ökad efterfrågan i början av året har skapat utrymme för prishöjningar, säger Rottneros VD Lars Blecko. Detta gäller i synnerhet CTMP.

Upplands Väsby 2003-02-19

För ytterligare information:VD Lars Blecko, 08-5900 1000 eller 070-641 4910

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 878 anställda och omsätter ca 2.700 MSEK.

Om oss

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland samt skogsaktören Nykvist Skogs AB. Koncernen har cirka 315 anställda och omsatte cirka 2,4 miljarder kronor under verksamhetsåret 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar