• news.cision.com/
  • Säästöpankkiryhmä/
  • Finland gick in i en recession – hushållen ska i år använda pengar med eftertanke, det goda sysselsättningsläget är en ljusglimt och prisstegringen planar ut

Finland gick in i en recession – hushållen ska i år använda pengar med eftertanke, det goda sysselsättningsläget är en ljusglimt och prisstegringen planar ut

Report this content

Hushållen ska i år använda pengar med eftertanke, eftersom Finland enligt Sparbanksgruppen har gått in i en recession. Finländarnas köpkraft försvagas åtminstone ännu under början av året, och den svaga ekonomiska situationen återspeglas också i att konsumenternas förtroende rasat. Lyckligtvis finns det också ljusglimtar: Sparbanksgruppen förväntar sig att sysselsättningsläget fortsätter att vara gott och att prisökningarna kommer att utjämnas under året. Nu är det också ett bra tillfälle att planera den egna ekonomin längre in i framtiden.

Enligt Sparbanksgruppen har Finland hamnat i en recession. Finlands BNP minskade med 0,2 % under det tredje kvartalet i fjol och förväntas fortsätta att minska fram till sommaren. Med nuvarande utsikter ser recessionen lyckligtvis ut att bli kortvarig och måttlig, men mycket beror till exempel på energisituationen i Europa, om kriget i Ukraina eskalerar och hur den kinesiska ekonomin öppnas.

”Det finns nu många osäkerhetsfaktorer, och detta återspeglas också på hushållens vardag. Konsumenternas förtroende för ekonomin är rekordlågt, och åtminstone det första halvåret kommer att bli trögt. ”Många familjer måste nu noggrannare överväga vad de spenderar sina pengar på”, säger Henna Mikkonen, chefsekonom vid Sparbanksgruppen.

Problemen på energimarknaden har redan i fjol i många familjer blivit bekanta i form av stora elräkningar. Räntehöjningarna kommer i sin tur att drabba skuldsatta hushåll, även om de största räntehöjningarna nu ligger bakom.

”Exempelvis närmar sig 12 månaders euriborräntan redan 3,5 %. Nu är det klokt att också förbereda sig på något högre räntor än för närvarande, så att den egna ekonomin inte hamnar i svårigheter om räntorna stiger", tillägger Mikkonen.

Oron är befogad, eftersom Sparbanksgruppens årliga enkät Sparbarometer* visar att finländarnas ekonomiska svårigheter ökade med 6 procent i fjol jämfört med föregående år. Stigande priser i kombination med snabbt stigande räntor och allmän osäkerhet har lett till en svår situation för många familjer.

En ytterligare faktor är inflationen som också påverkar hushållens ekonomi. Enligt Sparbanksgruppens uppskattning stiger priserna med ytterligare 4,5 % i år, men sedan lugnar sig inflationen. Minskningen av konsumenternas köpkraft kommer att dämpas mot slutet av året, eftersom de förväntade löneökningarna kommer att öka löntagarnas inkomster och inflationen blir måttligare.

Sysselsättningsläget, årets ljusglimt

Trots att många ekonomiska indikatorer har försvagats redan under en längre tid, har läget på den finländska arbetsmarknaden förblivit bra. Sysselsättningsläget är för närvarande en av de största ljusglimtarna i ekonomin.

”Sysselsättningsgraden har stigit till nya rekord och arbetslösheten har sjunkit till ungefär samma nivå som före coronakrisen”, säger Mikkonen.

Det finns fortfarande många lediga jobb och företagen rapporterar om brist på arbetskraft. Samtidigt har antalet permitterade sjunkit till normala nivåer efter den snabba ökningen till följd av coronakrisen.

Trots att sysselsättningen är god i Finland börjar den försämrade ekonomiska konjunkturen småningom avspegla sig också på arbetsmarknaden. Sparbanksgruppen uppskattar att arbetslösheten i Finland ökar något år 2023, från 6,8 % i fjol till 7,4 %. Antalet permitteringar ökar också. 

”Vi tror inte att situationen på arbetsmarknaden kommer att försämras i någon större utsträckning i år. Bristen på arbetskraft har plågat företagen redan så länge att företagen vill hålla fast vid kunniga arbetstagare, om recessionen blir kortvarig, betonar Mikkonen.

Bostadsmarknaden piggnar till under andra halvåret

Coronan ledde till en livligare bostadsmarknad och handelsvolymerna och bostadspriserna ökade exceptionellt mycket, i fjol blev trenden den motsatta. Stigande räntor och kostnader gjorde bostadsköparna försiktiga, och handelsvolymerna för bostäderna minskade klart i slutet av året. Även bostadspriserna började sjunka.

”Vi förväntar oss att bostadspriserna sjunker med 4–6 procent år 2023”, säger Mikkonen. "Det här förargar säkert bostadsägare, men å andra sidan ger prissänkningar dem som köper sin första bostad mer lockande köpmöjligheter.”

Konsumenternas försiktighet fortsätter ännu under början av året och aktiviteten på bostadsmarknaden förblir lam. Sakta men säkert anpassar sig människor till de högre räntorna, och under andra halvåret torde läget piggna till lite”, tillägger Mikkonen.

Allt viktigare att planera den egna ekonomin

Förra året såg vi en exceptionellt kraftig nedgång i hushållens köpkraft. Samtidigt som löntagarnas inkomster ökade med knappt 3 %, ökade den allmänna prisnivån med över 7 %. Sålunda får man med samma pengar mindre än tidigare. Köpkraften sjönk senast lika mycket på 70-talet och den svaga köpkraften fortsätter åtminstone under början av året.

”Hushållen måste nu anpassa sig till högre priser och högre räntor. Om du vill anpassa dig snabbt och samtidigt ta hand om ditt ekonomiska välbefinnande, bör du genast börja planera din egen ekonomi, uppmanar Mikkonen.

Vid planeringen av den egna ekonomin lönar det sig att börja med de grundläggande frågorna.

”Gå noggrant igenom de disponibla inkomsterna, utgifterna, besparingarna och skulderna. I takt med att planen blir tydligare kan du se att du har mer – eller mindre – pengar än vad du föreställt sig, påminner Mikkonen.

När du utvärderar och planerar din ekonomi lönar det sig anlita en expert, till exempel en bank. För planeringen av den egna ekonomin har Sparbanksgruppen den avgiftsfria tjänsten Din ekonomi i fokus, där den egna ekonomiska situationen gås igenom grundligt och en plan görs upp för att främja den ekonomiska välfärden.

"Att gå igenom saker med en utomstående hjälper dig att se saker från ett annat perspektiv och minskar den oro som eventuellt uppstår kring den egna ekonomin”, tillägger Mikkonen.

Du kan boka en tid för Din ekonomi i fokus här: https://www.saastopankki.fi/sv-se/kundservice/kontaktkanaler/ekonomistunden

Mer information:
Henna Mikkonen
Chefsekonom vid Sparbanksgruppen 
henna.mikkonen@saastopankki.fi, 040 564 7918

Läs Sparbankens konjunktuöversikt för hushåll.

I Sparbanksgruppens konjunkturöversikt granskas rådande fenomen i Finlands ekonomi, vilka påverkar särskilt hushållens ekonomiska situation. Dessa är bland annat arbetsmarknadsläget, utvecklingen av inkomstnivåerna, prisstegringen, bostadsmarknadsläget samt hushållens skuldsättningsgrad och faktorer som påverkar tillgångarna.

Sparbanksgruppen har främjat individens och samhällets ekonomiska välstånd i redan 200 år. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen utgörs av lokala Sparbanker i olika delar av Finland samt Sparbankscentralen. Förutom heltäckande banktjänster för konsumenter erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, byte av hem och försäkringar.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media