Företagsägare sökes... med ljus och lykta! Med dessa tips lyckas du med ett företagsköp

Report this content

I Finland finns 85 000 företag som väntar på en köpare. Om du har funderat på att bli företagare bör du överväga att köpa ett befintligt företag. Det är ofta en tryggare lösning än att grunda ett helt nytt företag. Med dessa tips kan du antingen lyckas med ett köp eller sälja ditt företag med glädje.

Nästan 30 procent av de små och medelstora företagen i Finland, det vill säga omkring 85 000 företag, ser ett ägarbyte som aktuellt under de kommande fem åren. Detta framgår i Företagarna i Finlands företagsbarometer för små och medelstora företag.

”85 000 är ett väldigt stort antal, men samtidigt en fantastisk möjlighet för nya företagare. Man behöver inte alltid utveckla något eget, utan man kan köpa ett befintligt företag och vidareutveckla det”, säger Kari Suutari, ansvarig direktör för företagskunder inom Sparbanksgruppen.

Enligt Statistikcentralen avslutar hälften av alla företag sin verksamhet inom de fem första åren. Det är tryggare att köpa ett befintligt företag: enligt Finnvera, som finansierar företag, pågår verksamheten i över 80 procent av alla köpta företag fortfarande fem år efter affären. Finnvera uppger också att ungefär 30 procent av de företag som genomgått ägarbyten blir tillväxtföretag.

”Det som är bra med att köpa ett företag är att kunderna då ofta redan finns. Som företagare bör man dock ha realistiska förväntningar, precis som i annat placerande, oberoende av om man har grundat eller köpt företaget”, konstaterar Suutari.

Över 55-åriga företagares investeringsiver falnar, yngres hjälp behövs!

Över 50 procent av alla företagare över 55 år vill avyttra sina företag senast 2024. Detta framgår av Seinäjoki yrkeshögskolas (SeAMK) ägarbytesbarometer. I Finland finns ungefär 74 000 företagare över 55 år.

”Efter ett långt arbetsliv riktar företagaren kanske redan blicken framåt mot pensionen, och vill av förklarliga skäl inte längre satsa på att utveckla företaget på samma sätt som tidigare. Det innebär dock inte att företaget inte kan ha en fantastisk framtid framför sig i nya händer. Det enda som behövs kan vara en generationsväxling och den entusiasm som en färsk ny företagare ofta har”, konstaterar Suutari.

Enligt Sparbankens årliga Sparbarometer är det de unga som har det största intresset för företagande: 33 procent av de unga uppgav att de kunde tänka sig att äga ett företag (av hela befolkningen 22 procent). 26 procent av de unga hade också övervägt att bli företagare (av hela befolkningen 19 procent).

Så lyckas du med att sälja ditt företag:

 • Skjut inte upp försäljningen, utan börja planera i tid
 • Ta hjälp av en expert (banken kan till exempel hjälpa dig att hitta rätt aktörer)
 • Snåla inte! Till de vanligaste misstagen bland säljare hör att pruta på förberedelserna inför försäljningen. Till exempel en värdering av en utomstående expert är viktig för att du ska få ett realistiskt pris för ditt företag.

Så lyckas du med ett företagsköp:

 • Köp det du känner: Det är bäst att köpa ett företag vars verksamhet du förstår. Ju mindre du vet och förstår om företagets verksamhet, desto mer behöver du jobba för att ta reda på om företaget verkligen är något för dig.
 • Gör en realistisk bedömning: Vilka styrkor har du som hjälper dig att föra just det här företaget framåt med goda resultat och vilka utvecklingsbehov har du. På så sätt kan du bedöma om just det här företaget passar dig.
 • Skaffa dig en uppfattning: Du måste kunna skaffa dig en uppfattning om branschens och miljöns utveckling. Hur ser konkurrenssituationen ut nu och i framtiden? Kommer branschen att gå bra om ett par år?
 • Stirra dig inte blind på gamla siffror: Även om allt ser bra ut i ljuset av siffrorna, kan du få en besk läxa. Exempelvis en bensinstation där allt ser bra ut... men den nya ägaren märker inte att en omfartsväg som går flera kilometer från bensinstationen har planerats i området.
 • Förstå vad du köper: Du kan köpa aktiestocken eller affärsverksamheten. 
  • När du köper en affärsverksamhet slipper du de potentiella riskerna som är förknippade med själva företaget, men å andra sidan bedömer kunden om de vill fortsätta som kund under den nya ägaren.
  • När du köper ett företags aktiestock eller i övrigt bolaget som helhet, tar du ansvaret för bolaget i alla avseenden, kunden kanske knappt märker förändringen.
  • Oavsett vilkendera av dessa lösningar du väljer, så använd en expert för att hjälpa dig utvärdera alternativen, samt dess risker och möjligheter.
 • Brådska är en varningssignal! Om säljaren har bråttom med att sälja, borde varningsklockorna ringa hos köparen. Det är mycket möjligt att du har ditt livs möjlighet framför dig, men det är lika möjligt att du gör ett misstag. Tålamod är en dygd!
 • Företagande är alltid också risktagande, och utan mod kan du inte erövra världen, så våga också drömma och förverkliga dina drömmar!

Ett företagsköp gagnar inte bara företaget och företagaren: det kan ha långtgående positiva följder. 

Det är viktigt för oss alla att lyckas föra över livskraftiga företag till nästa generations entreprenörer. I Finland finns möjlighet att köpa bra och livskraftig affärsverksamhet med enorm sysselsättningspotential. Vi behöver nya ägare, så att arbetsplatserna och företagen blir kvar i Finland även framöver”, sammanfattar Suutari.

Mer information:

Kari Suutari
Sparbanksgruppen, affärsverksamhetsdirektör/företagskunder
044 207 1905, kari.suutari@saastopankki.fi

 

Sparbanksgruppen främjar individens och samhällets ekonomiska välstånd. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen består av lokala Sparbanker runtom i Finland samt Sparbankscentralen. Utöver omfattande banktjänster erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, bostadsbyte och försäkring. Nästan 10 procent av alla små företag i Finland är kunder hos Sparbanken.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media