• news.cision.com/
  • Säästöpankkiryhmä/
  • Förhandlingarna om omställningar vid Sparbankscentralen har slutförts: verksamheten organiseras om för att tillgodose behoven inom digital bankverksamhet

Förhandlingarna om omställningar vid Sparbankscentralen har slutförts: verksamheten organiseras om för att tillgodose behoven inom digital bankverksamhet

Report this content

De förhandlingar om omställningar som Sparbankscentralen inledde i maj har slutförts. Förhandlingarna vid Sparbankscentralen, som ingår i Sparbanksgruppen, gällde cirka 470 anställda hos Sparbanksförbundet anl, Sparbankstjänster Ab, Sparbankernas Centralbank Finland Abp, Sp-Fondbolag Ab och Sb-Livförsäkring Ab. Målet med förhandlingarna om omställningar var att förenkla organisationsstrukturen, klargöra arbets- och ansvarsfördelningen samt förbättra den operativa effektiviteten.

Som ett resultat av förhandlingarna bestämdes att 21 personers anställningar sägs upp. Dessutom görs ändringar i arbetsuppgifterna för en del av personalen. Omorganisering av verksamheten utförs också genom att avveckla överlappande funktioner och göra ändringar i arbetsarrangemangen.

”Genom att organisera om verksamheten kan Sparbanksgruppen allt bättre ta hänsyn till förändringarna i verksamhetsmiljön och därigenom säkerställa Sparbankernas service- och konkurrenskraft även i framtiden. Vi kommer i framtiden att stegvis utveckla nya uppgifter med vilka vi tillgodoser behovet av nya kompetenser inom digital bankverksamhet”, berättar Sparbankscentralens tillförordnad verkställande direktör Karri Alameri.

Ytterligare information:

Karri Alameri, 
Sparbankscentralen, tillförordnad verkställande direktör 
+358 45 656 5250   
karri.alameri@saastopankki.fi

Sparbanksgruppen har främjat individens och samhällets ekonomiska välstånd i redan 200 år. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen utgörs av lokala Sparbanker i olika delar av Finland samt Sparbankscentralen.  Förutom heltäckande banktjänster för konsumenter erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, byte av hem och försäkringar.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media