Prognoserna för bostadsmarknaden under slutet av 2020 och början av 2021 har slagit helt fel

Report this content

Bostadshandelsåret 2020 visade sig trots coronan bli bättre än året innan och bättre än prognoserna. Efter den tillfälliga kraftiga nedgången i våras återhämtade marknaden sig snabbt och antalet bostadsaffärer började öka i snabb takt under årets sista månader. Även januari har varit livligare än väntat efter att antalet nya säljobjekt ökade med närmare 30 procent i december.

– Vår bostadsmarknad klarade sig förvånansvärt bra förra året. Tvärtemot min egen prognos ökade handeln med begagnade bostäder med 1,7 procent under fjolåret jämfört med året innan, och även den totala marknaden stannade 0,5 procent på plus, säger Jukka Rantanen, vd för Sb-Hem

– Under januari–mars i fjol ökade antalet bostadsaffärer med hela 9 procent jämfört med första kvartalet 2019. Under andra kvartalet rasade antalet bostadsaffärer med 18,5 procent. Men redan på sommaren skedde en snabb återhämtning. Under tredje kvartalet ökade antalet bostadsaffärer från fjolåret med 2,7 procent och under fjärde kvartalet med 9,9 procent. I december gjordes inte mindre än 20,8 procent fler bostadsaffärer än ett år tidigare.

– Det var svårt att förutspå bostadsmarknadens utveckling under fjolåret, eftersom bostadshandeln undantagsvis gick sin egen väg, differentierad från de makroekonomiska indikatorerna, säger Henna Mikkonen, chefsekonom inom Sparbanksgruppen. – Jag tror att detta är tillfälligt. Det makroekonomiska läget, till exempel sysselsättningsutvecklingen, kommer på lång sikt att börja avspeglas även i bostadshandeln på nytt.

Antalet nya säljobjekt ökade kraftigt i december

– I november förutspådde Henna och jag att antalet bostadsaffärer på grund av brist på säljobjekt kan minska med upp till 20 procent under de första månaderna detta år jämfört med i fjol. Redan nu kan vi konstatera att vi hade fel. Vårt scenario kommer inte att bli verklighet, säger Rantanen. 

– Vår säljtakt kan mycket väl nu ligga på samma fina nivå som under första kvartalet i fjol. I december ökade antalet säljobjekt på marknaden med hela 28,2 procent jämfört med december 2019, vilket har avspeglats positivt i antalet bostadsaffärer även i januari. Alla nya objekt gick inte åt i december.

– Det är dock bra att komma ihåg att det fanns 17,8 procent färre säljobjekt på Etuovi i december jämfört med ett år tidigare. Det råder med andra ord fortfarande brist på säljobjekt, säger Rantanen. – Även försäljningstiden för bostäder minskade i december med 25 procent jämfört med ett år tidigare. Detta beror sannolikt på att fler objekt lades ut till försäljning och att den ökade tiden som tillbringas hemma och behovet av extra utrymme har fått finländarna mer aktiva med bostadsbyten.

Prognos för bostadshandelsåret 2021

– Nu ser det ut som om 2021 kan bli något bättre än fjolåret, vad gäller handeln med begagnade bostäder. Handeln med nybyggda bostäder tror jag att kommer att minska ytterligare från fjolåret, säger Rantanen.

– De ekonomiska utsikterna är tudelade. Coronan kommer fortsatt att ha oss i sitt grepp de närmaste månaderna innan läget förbättras. Jag tror att en kraftig ekonomisk återhämtning kommer att börja under den senare hälften av året när en tillräcklig vaccinationstäckning har uppnåtts och coronarestriktionerna upphävs. Vi kan också få se en tillfällig konsumtionstopp till exempel genom att utlandsturismen ökar snabbt, säger Mikkonen. 

– En ökning inom turismen kan mycket väl dämpa bostadsmarknaden, då konsumenternas intresse för första gången på länge riktar sig till någonting annat än att fixa upp hemmet och byta bostad, fyller Rantanen i.

Enfamiljshus var den mest populära bostadstypen under fjolåret, och trenden håller i sig. Finländarna fortsätter att jobba på distans och vill ha mer utrymme och egen gård. Sökningarna på enfamiljshus på Etuovi ökade med 38 procent i december jämfört med året innan, säger Rantanen. – Jag tror också att efterfrågan på radhus-, parhus- och fritidsbostäder kommer att vara fortsatt stor även detta år.

– Antalet affärer med begagnade och nya bostäder under fjolåret ökade mest i Esbo (11,5 %), Vasa (9,1 %) och Jyväskylä (7,2 %). I de största städerna och i de mest eftertraktade bostadsområdena i dessa fick vi se exceptionellt kraftiga prisstegringar, säger Rantanen. 

– Ingen hade kunnat förutspå fjolåret. Också våra prognoser slog helt fel. Det blir intressant att se hur träffsäker vår prognos för bostadshandelns och ekonomins utveckling under detta år blir. Året har börjat med en aktiv och livlig bostadshandel, säger Rantanen och Mikkonen sammanfattningsvis.

Källor:
Centralförbundet för Fastighetsförmedlingen KVKL:s prisuppföljningstjänst (Hintaseurantapalvelu, HSP)
Alma Mediapartners Oy:s informationstjänst för bostadsmarknaden (Asuntomarkkinoiden tietopalvelu)

 

Ta kontakt om du vill diskutera läget på bostadsmarknaden med oss:

Jukka Rantanen, vd, Sb-Hem Ab
GSM 050 341 1391 eller e-post jukka.rantanen@sbhem.fi

Henna Mikkonen, chefsekonom, Sparbanksgruppen
GSM 040 564 7918 eller e-post: henna.mikkonen@sparbank.fi

 

Sb-Hem är en genuint lokal fastighetsförmedlingskedja som ingår i Sparbanksgruppen och som bedriver sin verksamhet på franchisebasis. Företaget har över 70 kontor i Finland. www.sbhem.fi och www.sparbanken.fi

Taggar:

Prenumerera

Media

Media