Snart kan det återigen finnas en stor efterfrågan på eluppvärmda enfamiljshus

Report this content

Enligt Jukka Rantanen, vd för Sb-Hem, skulle nu kunna vara rätt tid för att skaffa ett eluppvärmt enfamiljshus, om drömmen är att bo i ett eget hus. För närvarande finns det gott om eluppvärmda enfamiljshus till salu runt om i Finland, och priserna på dem har proportionellt sett sjunkit mest bland alla alternativa enfamiljshus. Boendekostnaderna för hus med eluppvärmning kommer att sjunka avsevärt om elpriset går ned som väntat.

– Jag tror att åtgången på eluppvärmda hus kommer att bli god igen redan i slutet av detta år eller senast under nästa år, när elpriset igen har stabiliserat sig på väntad nivå, ungefär fem cent per kilowattimme, säger Jukka Rantanen, vd för Sb-Hem.

– Särskilt om ägaren till det eluppvärmda huset redan har förbättrat energieffektiviteten genom en energirenovering i huset. Under det gångna året har väldigt många skaffat luftvärmepumpar till sina enfamiljshus och installerat solpaneler på taken, vilket kan ge avsevärda besparingar i uppvärmningskostnaderna.

Enligt Rantanen är det inte enbart en energirenovering som avgör ett enfamiljshus säljbarhet. I dag när räntorna har stigit avsevärt och kan stiga ytterligare något, vill en stor del av köparna ha enfamiljshus som är i gott skick och som inte har någon stor renoveringsskuld. Köparna vill inte göra stora och dyra renoveringar, åtminstone inte genast. – Just nu är intresset störst för relativt nya enfamiljshus byggda efter 2000, säger Rantanen.

Den egna betalningsförmågan styr alltid bostadsköparen

– Nya och relativt nya enfamiljshus är dock vanligen endast få förunnande, alla har inte råd med sådana. På alla orter i Finland har varje bostadstyp en egen prisgräns, varefter efterfrågan begränsas avsevärt. Till exempel i Helsingfors var prisgränsen för enfamiljshus 500 000 euro före coronan. I Tavastehus är den i dag 300 000 euro.

– Finländarna köper ett sådant hus eller en sådan bostad som de har råd med, i sin rådande ekonomiska situation. Det innebär att många som letar efter ett enfamiljshus får nöja sig med ett äldre hus, om de vill förverkliga sitt drömboende. Marknadsläget har nu förändrats till den delen att köparna inte längre vill ta alltför stora lån, eftersom räntorna har stigit. Även bankerna har skärpt sina krav på säkerhet inom vissa områden, säger Rantanen. – Det är dessvärre inte så många som har råd med relativt nya enfamiljshus som värms upp med jordvärme.

I Finland finns det över 500 000 eluppvärmda enfamiljshus och parhus – på Etuovi.com hör enfamiljshus fortsatt till de mest populära sökningarna

– I Finland finns det enligt Statistikcentralen 1,2 miljoner enfamiljshus, varav minst några hundratusen har eluppvärmning. Nyheterna den senaste tiden om att elpriset kommer att sjunka och etablera sig permanent på en nivå omkring fem cent per kilowattimme är en lättnad för alla finländare, men alldeles särskilt för dem som äger enfamiljshus med eluppvärmning, säger Rantanen.

– Av alla bostadstyper var det handeln med gamla enfamiljshus som sjönk mest i Finland under fjolåret, med 20,1 procent. Handeln med gamla höghuslägenheter sjönk med 15,9 procent och med rad- och parhusbostäder 18,1 procent. Antalet affärer med enfamiljshus proportionellt sett jämfört med antalet affärer med höghuslägenheter var 43,3 procent i fjol. År 2021 var motsvarande siffra 45,7 procent. Även om det med andra ord fanns stort intresse för enfamiljshus så sent som i fjol och finns det fortfarande, har energikrisen och den kraftiga höjningen av elpriset gjort att handeln med dem har sjunkit tydligt. 

– Den kraftiga höjningen av energipriset, liksom den ökade inflationen samt de stigande räntorna och allmänna boende- och levnadskostnaderna har gjort att många som drömt om ett enfamiljshus har valt att skaffa en stor höghuslägenhet eller en radhusbostad i stället. I motsats till under coronatiden vill köparna inte längre ha onödiga kvadratmeter, utan letar efter en bostad i optimal storlek som tillgodoser de nuvarande behoven, för att boendekostnaderna inte ska bli orimliga.

– Jag vågar påstå att det nu på allvar lönar sig överväga att skaffa ett hus med eluppvärmning, eftersom efterfrågan och priserna på eluppvärmda enfamiljshus säkerligen kommer att stiga igen efter att elpriset på nytt har stabiliserat sig mer permanent på en måttlig nivå.

– Alla kriser medför också alltid någonting positivt. Kriser får människor att förändra sina tänkesätt och vanor. Utan energikrisen och de kraftigt stigande uppvärmningskostnaderna hade vi knappast fått se så många husägare i Finland göra energirenoveringar i sina gamla hus som vi faktiskt nu har sett. Ekologi är en ihållande trend och av ekonomiska skäl är den nu ännu starkare även på bostadsmarknaden i Finland, säger Jukka Rantanen.

Ta kontakt om du vill diskutera läget på bostadsmarknaden i Finland med mig:

Jukka Rantanen
Verkställande direktör, Sb-Hem Ab
050 341 1391, jukka.rantanen@sbhem.fi

Sb-Hem är en genuint lokal fastighetsförmedlingskedja som ingår i Sparbanksgruppen och som bedriver sin verksamhet på franchisingbasis. Företaget har över 80 kontor i Finland. www.sbhem.fi www.sparbanken.fi 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media