Sparbankscentralen förnyar sitt ledningssystem

Report this content

Syftet med reformen är att bygga ett nytt sätt för samarbete mellan banker och centralinstitut i den accelererande omvandlingen av banksektorn. Som en del av reformen kommer verkställande direktör Tomi Närhinen att avgå från Sparbanksförbundet efter överenskommelse. Karri Alameri, som den 27 juni 2022 utsetts för tillförordnad verkställande direktör, kommer att leda reformen av ledningssystemet.

Banksektorn, liksom många andra branscher, genomgår en stor förändring i och med att kunderna förväntar sig allt mer av bankerna. Samtidigt växer och hårdnar konkurrensen.

I bankernas nya verksamhetsmiljö kommer vikten av digitala tjänster, personlig service och soliditet att ytterligare betonas. Sparbanker har utmärkta förutsättningar för fortsatt framgång då vårt sätt att bemöta kunden, oavsett kanal, är förstklassigt.

– Sparbanksgruppen, som sammanslutning av banker, är en stark och solid institution som är mer än 200 år gammal. Vi är redo för växande konkurrens. Våra Sparbanker har bundit sig till ett gemensamt arbete - Sparbanksgruppens strategi, gemensamma mål och värderingar - och till att bygga finländarnas ekonomiska välfärd. Jag vill personligen tacka Tomi för det arbete han gjort, säger Pirkko Ahonen, styrelseordförande för Sparbanksförbundet.

– Reformen kommer möjliggöra att Sparbanksgruppen kan betjäna kunder på bästa möjliga sätt, fortsätter Ahonen.

Reformen kommer att styras av Karri Alameri, som tidigare har varit verkställande direktör för Sparbanksförbundet och som har lång erfarenhet av att genomföra och leda förändringar.

– Sparbanksgruppens styrka har alltid varit den sparbanksupplevelse som kunderna får då de besöker en Sparbank. Ett effektivt samarbete mellan våra kunder och olika aktörer i vår grupp utgör en stark grund för denna verksamhet. Det är med glädje och ödmjukhet som jag nu börjar bygga ett ännu starkare och närmare samarbete i Sparbanksgruppen, säger Sparbanksförbundets tf VD Karri Alameri.

Mer information:

Pirkko Ahonen
Sparbanksförbundets styrelseordförande
050 407 0334 
pirkko.ahonen@saastopankki.fi

Sparbanksgruppen har främjat individens och samhällets ekonomiska välstånd i redan 200 år. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen utgörs av lokala Sparbanker i olika delar av Finland samt Sparbankscentralen. Förutom heltäckande banktjänster för konsumenter erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, byte av hem och försäkringar.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media