Fransk Räddningstjänst beställer ytterligare en RescueRunner

Report this content

Vi kan mycket glädjande meddela att räddningstjänsten i departementet Gers, SDIS 32 i sydvästra Frankrike beställer sitt första RescueRunner-system.

Genom vår franska distributör Fire Technologies Eurl väljer ännu ett räddningstjänstdepartement i Frankrike att beställa ett RescueRunner-system. Räddningstjänsten SDIS32 i Gers, Frankrike kommer framförallt använda sin nya RescueRunner som förstärkning vid översvämningar i området. RescueRunner-systemet är ett mycket flexibelt och effektivt båtsystem som kan operera i grunda och otillgängliga vatten och avgörande för räddningstjänstens val av båtsystem var RescueRunnerns oslagbara stryktålighet, enkelheten att  manövrera båten, vattenjeten som möjliggör drift i grunda vatten samt den unika möjligheten rensa vattenjeten från akterdäcket

RescueRunner-systemet utvecklades en gång i tiden av Svenska Sjöräddningssällskapet just i syfte att kunna genomföra räddningsinsatser i grunda och otillgängliga områden där andra båtar inte kan komma till.

Försäljningen till räddningstjänsten i departementet Gers, SDIS i sydvästra Frankrike innebär den andra båtförsäljningen till fransk räddningstjänst under 2021. Vårt system är vid det här laget väl beprövat av bland andra SDIS i Orleans, Grenoble och Melun och vi hoppas att fler departement integrerar systemet i sin viktiga verksamhet.

Vi är väldigt glada över att alttfler räddningstjänster globalt upptäcker RescueRunnersystemets breda användbarhet och förmågor. Vi tackar SDIS32 I gers för deras förtroende för våra produkter och önkar dem varmt lycka till, säger Linda Ahl, VP Sälj & Affärsutvecklingsansvarig på Safe at Sea AB (publ).

RescueRunnern kommer att levereras under Q4 2021.

Ordervärde är cirka 345 000 SEK

Denna information är sådan som Safe at Sea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-05 12:03 CET.

Linda Ahl
VP / Sales and Business Development Manager
Linda.Ahl@safeatsea.se

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media