Kritisk analys av studier på hormonbehandling i klimakteriet

Report this content

Behandling med östrogen under klimakteriet är både bra och dåligt för hälsan. Bilden är komplex, och de vetenskapliga beläggen ibland klena, eller bara måttligt bra. Det visar en studie där forskare vid Göteborgs universitet medverkat.

Studien som publiceras i tidskriften PLOS Medicine är en systematisk översikt och kritisk analys av tidigare forskning i fältet. I underlaget finns ett stort antal publicerade studier, både forskningsöversikter och originalstudier av olika slag.

I fokus står kvinnors hälsa kopplad till hormonbehandling med östrogen under klimakteriet. Utöver den lindring som en behandling är tänkt att ge, mot exempelvis värmevallningar och nattsvettningar, finns många plus och minus för hälsan.

All hälsopåverkan som konstaterats i tidigare systematiska granskningar, registrerade i ledande databaser fram till 2017, inkluderades i den nu aktuella studien. Underlag utreddes och metoder granskades.

Fördelar och risker

Det gällde bland annat forskning som visat att de som får hormonbehandling har lägre risk för benfraktur, diabetes och cancer i matstrupe, mage och tjocktarm, och att de samtidigt har högre risk för stroke, blodproppar, sjukdomar i gallblåsan samt bröst- och äggstockscancer.

Forskarna påstår inte att tidigare forskningsresultat är fel, men den generella bild som de ger är att kvaliteten på de nu granskade systematiska forskningsgenomgångarna är låg eller bara måttligt bra.

Det gällde bland annat kliniska data till stöd för att östrogenbehandling i klimakteriet minskar risken för kranskärlssjukdom. Enligt forskarna fanns liknande svagheter gällande hormonbehandling relativt generell dödlighet hos kvinnor upp till 60 års ålder, eller tio år efter sista mensen.

En komplex balans

Forskarna bakom det aktuella arbetet finns vid ett tiotal lärosäten, däribland amerikanska Stanford University och kinesiska Chongqing Medical University. Försteförfattare är Guo-Qiang Zhang, doktorand på Krefting Research Centre vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

– Hormonbehandling i klimakteriet är en komplex balans mellan hälsofördelar och risker, och den sammantagna bedömning vi gjorde var att kvaliteten på de systematiska genomgångar som finns tillgängliga är måttlig till dålig, konstaterar han.

Enligt rådande riktlinjer kan kvinnor erbjudas behandling med östrogen mot klimakteriebesvär, och i förebyggande syfte vid förhöjd risk för benskörhet, så länge risken för hjärt-kärlsjukdom är låg och inget annat talar emot. Guo-Qiang Zhang igen:

– Hela spektrumet av effekter måste vägas in vid beslut om behandling, tillsammans med kvinnornas egna värderingar och preferenser. Även icke-hormonella behandlingar kan övervägas. De som är kliniskt verksamma bör också utvärdera styrkan i de systematiska granskningarna.

Titel: Menopausal hormone therapy and women’s health: An umbrella review, https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003731

Kontakt: Guo-Qiang Zhang (engelskspråkig), tel. 0793 36 45 68, e-post guo-qiang.zhang@gu.se

Bild: Guo-Qiang Zhang (foto: Yarong Tian)

Margareta Gustafsson Kubista
Pressansvarig kommunikatör
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Tel. 0705 30 19 80, e-post press@sahlgrenska.gu.se

Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets medicinska fakultet med utbildning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 4 851 helårsstudenter, 942 forskarstuderande och 1 774 anställda, www.gu.se/sahlgrenska-akademin 

Prenumerera

Media

Media