Lägsta halten corona i avloppsvattnet på fyra månader

Report this content

Halten coronavirus i avloppsvattnet i Göteborg har sjunkit rejält och är nu den lägsta på fyra månader. Det visar senaste mätningarna och analyserna från Göteborgs universitet.

Pandemivåg fyra har varit den hittills mest utdragna under coronapandemin. I sexton veckomätningar i rad har halten sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg legat på nivåer motsvarande tidigare pandemivågors toppnoteringar, eller högre.

Uppgången startade med de vattenprover som togs vecka 50, den 13-19 december 2021, följt av en toppnotering i proverna från vecka 2, den 10-16 januari 2022. Halten coronavirus har sedan sjunkit något men ändå fortsatt att pendla på höga nivåer.

I den nu aktuella mätningen, som bygger på prover tagna under vecka 15, den 11-17 april, har det dock sjunkit markant. Några garantier för kommande veckor kan självklart inte ges, men lättnaden hos Heléne Norder, forskningsledare och mikrobiolog, är påtaglig.

– Äntligen verkar det ge med sig. Vi ser det lägsta värdet av sars-cov-2 på länge nu, säger hon, och fortsätter:

– Det kan bero på att det börjar bli varmare och viruset följer sin säsongsvariation, som under 2021 då mängden virus var låg från slutet av april till december. Förhoppningsvis utvecklas inga nya varianter som kan orsaka svår sjukdom, utan viruset kommer att sprida sig som ett vanligt förkylningsvirus i framtiden.   

Undersökningarna av sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg pågår sedan februari 2020. De görs av en forskargrupp på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet i samarbete med kommunägda Gryaab som hanterar avloppsvatten i Göteborg med kranskommuner.

Bolaget bistår varje vecka forskarna med ett prov med samlade dagsprover av avloppsvatten. Gruppen som sedan mäter och analyserar proverna rapporterar direkt till smittskydd och vårdgivare i Västra Götaland.

Coronavirus i avloppsvattnet påvisar virus- och sjukdomsförekomst i samhället. Kopplingen mellan virus i avloppsvattnet och andelen svårt sjuka har dock minskat successivt i takt med att vaccinationsskyddet stärkts.

Utöver sars-cov-2 undersöks halten av norovirus GG2 som ger vinterkräksjuka. Enligt de aktuella resultaten sjunker halten norovirus för fjärde veckan i rad, en utveckling som följer normal säsongsvariation.

Halten av enterovirus pendlar på fortsatt relativt hög nivå. Enterovirus kan ge ett brett spektrum av symptom från vanlig förkylning till inflammation i hjärtsäcken, hjärnhinneinflammation och förlamning. Majoriteten får dock lindriga symtom.

Kontakt: Heléne Norder, tel. 0702 79 19 99, e-post helene.norder@gu.senås under onsdagen fram till kl. 22:30
Bilder: Heléne Norder (foto: Elin Lindström)

Margareta Gustafsson Kubista
Pressansvarig kommunikatör
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Tel. 0705 30 19 80

E-post press@sahlgrenska.gu.se


 

Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets medicinska fakultet med utbildning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap, www.gu.se/sahlgrenska-akademin


 

Prenumerera

Media

Media