All makt utgår från styrelserummet

Report this content

Sverige gjorde nyligen sitt bästa vinter-OS genom tiderna, 14 medaljer totalt. Herrarna tog 4 och damerna 10 medaljer. Fantastiska idrottare som inspirerar! Från högskola och universitet utexaminerades 2016/2017, ca 75 000 studenter. Av dessa var 64% kvinnor. Endast en knapp procent av riskkapitalet går till företag som startats av kvinnor. Kvinnor tjänar i snitt ca 87% av vad männen tjänar. I vårt land finns det idag enligt Bolagsverket 564 756 aktiebolag. Andelen kvinnor i styrelserna för dessa är ca 17% och i de börsnoterade bolagens styrelser, är andelen kvinnor 33%. Säkra Kvinnors ambition är att vara med och påverka svenskt näringsliv åt ett mer jämlikt håll. Det är i toppen av ett bolag eller organisation som det är lättast att förändra och utveckla verksamheten eftersom där finns makten.

Vi har kommit långt med jämställdhetsarbetet på många sätt, men vi ser att kapitalet i förhållande till utbildningsnivåer och kompetens fortfarande väger tungt över på männens sida. För det andra visar både erfarenhet och breda undersökningar att blandat är bäst. Företag med blandad kompetens, både vad gäller kön och ålder, är mer långsiktigt hållbara. Det är ju i toppen av ett bolag eller organisation som det är lättast att förändra och utveckla verksamheten och där finns även makten. Trots detta går utvecklingen mot jämställda styrelser otillbörligt långsamt. Vi kommer med största sannolikhet inte se någon balans i styrelserna inom en överskådlig framtid. I den här takten är det jämställt i styrelserna först runt år 2040.

Vi behöver ställa oss frågan vad det är som vi vill lämna över till nästa generation, till de som är i början av sin yrkesverksamma karriär eller som snart ska ut i förvärvslivet? Jo en arena där de får utrymme och får vara med på lika villkor. Framtidens Sverige behöver både våra söners och döttrars kompetens. Genom vårt engagemang i Säkra Kvinnor är vår ambition att vara med och påverka svenskt näringsliv åt ett mer jämlikt håll. Vårt mål är att engagera både män och kvinnor i styrelsearbete. Trots att vi på många håll arbetar för jämställdhet är vi fast i rådande strukturer. Det vill vi förändra. Vi vill medverka till ett mänskligare och mer rättvist samhälle för nästa generations skull. Vi har alla ett ansvar för hur det ser ut just nu, även med rådande norm. Vi har alla varit spelare och haft olika möjligheter att påverka. Därför får vi inte fastna i skuld och ifrågasättande. Vi kommer inte framåt genom att hela tiden kika i backspegeln. Vi vill lämna över en spelplan till våra barn med nya, justa och tydliga spelregler.

Vår mission är därför att inspirera fler till att engagera sig i styrelsearbete. Vi vill gärna bjuda in skola, idrottsrörelse och näringsliv till en dialog om hur vi tillsammans kan inspirera och locka unga människor till styrelsearbete.

För detta krävs prestigelöshet, uthållighet och en stor del mod hos de som idag sitter på mer än halva makten och största andelen av kapitalet, för att skapa en arena för framtida generationer behövs först en insikt och en vilja till att förändra till det bättre. Det krävs mycket mod eftersom resultatet på sikt kommer att innebära att några får lämna ifrån sig makt medan andra får mer. Förutom ekonomisk jämställdhet och jämnare fördelning av makten, bör en rimlig slutsats vara att vi också går mot ett samhälle där vi har mer lika syn på varandra, där #metoo inte längre behövs.

Säkra Kvinnor kan du anlita för att föreläsa om t.ex. "Hur vi blir en effektivt arbetande styrelse", processleda när du vill utveckla och förbättra samarbetet i din styrelse, bistå med rådgivning i olika styrelsefrågor, skapa ägardirektiv eller andra viktiga styrelseverktyg, rekrytera ledamöter och ordföranden till styrelser.

För mer information, vänligen kontakta författarna till boken av Samspelet till styrelserummet:

Malin Friis-Liby, 0704-212156, malin.friis-liby@sakrakvinnor.se 

Susanne Areschoug, 0701-737899 susanne.areschoug@sakrakvinnor.se

Karina Lindgren, 0761-020730 karina.lindgren@kareva.se

Marianne Nordmark, 0706-752325 marianne@nordmarkutveckling.se

Säkra Kvinnor Styrelsebalans AB arbetar för att skapa samhällsdebatt och förståelse för att det är en vinst att ha balanserade styrelser. Idag är en del av balansen att öka möjligheten för kvinnor att väljas in i svenska bolagsstyrelser. Imorgon kanske balansen handlar om något annat t ex mångfald. För oss är det inte en jämställdhetsfråga utan i första hand en kompetensfråga. Det är vår övertygelse att en framgångsrik styrelse behöver använda all kompetens som finns tillgänglig. https://www.sakrakvinnor.se 
Följ oss i sociala medier:https://www.facebook.com/sakrakvinnor/ 
https://www.linkedin.com/sakrakvinnor

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Sverige gjorde nyligen sitt bästa vinter-OS genom tiderna, 14 medaljer totalt. Herrarna tog 4 och damerna 10 medaljer. Fantastiska idrottare som inspirerar! Från högskola och universitet utexaminerades 2016/2017, ca 75 000 studenter. Av dessa var 64% kvinnor. Endast en knapp procent av riskkapitalet går till företag som startats av kvinnor. Kvinnor tjänar i snitt ca 87% av vad männen tjänar. I vårt land finns det idag enligt Bolagsverket 564 756 aktiebolag. Andelen kvinnor i styrelserna för dessa är ca 17% och i de börsnoterade bolagens styrelser är andelen kvinnor 33%. Säkra kvinnors ambition är att vara med och påverka svenskt näringsliv åt ett mer jämlikt håll. Det är i toppen av ett bolag eller organisation som det är lättast att förändra och utveckla verksamheten eftersom där finns makten.
Twittra det här