Säkra Kvinnor Styrelsebalans certifierar styrelser i jämställdhet

Report this content

För Säkra Kvinnor Styrelsebalans är jämställdhetsfrågan ytterst viktig för att skapa tillväxt och bygga långsiktigt hållbara företag. Utvecklingen går för långsamt och ledningsstrukturerna är relativt konstanta. Därför finns ett behov av att lyfta jämställdhets- och mångfaldsarbetet till styrelsenivå och att certifiera styrelser i jämställdhet.

Jämställdhet driver både tillväxt och bidrar till att företagens konkurrenskraft och lönsamhet stärks. Jämställdhet höjer även bolagens attraktionskraft, vilket gör att det blir lättare att rekrytera. En arbetsplats präglad av mångfald ger större framgång och leder till långsiktig hållbarhet. Idag finns en alltför stor outnyttjad potential i samhället som aldrig tilldelas styrelseposter.

Den viktigaste framgångsfaktorn för att lyckas med företagets jämställdhets- och mångfaldsarbete är att ledningen och styrelsen har kunskap och sätter frågorna högt på agendan. Certifieringsutbildningen inom Jämställdhet/Genus/Ledarskap (JGL) är ett utbildningskoncept som är framtaget av Försvarshögskolan och är väl beprövat och vetenskapligt underbyggt. Konceptet har vidareutvecklats och följer en fastställd kursplan, genomförs av certifierade kursledare och är kvalitetssäkrad via hållbarhetsinstitutet Sqild2.

- Vi vet att jämställdhet bidrar till bolagets konkurrenskraft och att lönsamheten stärks. Genom att öka medvetenheten om maktstrukturer generellt och välkomna diversifiering, skapas förutsättningar för en hållbar utveckling av näringslivet, säger Malin Friis-Liby.

Säkra Kvinnor Styrelsebalans mission är att vara med och påverka och förändra sammansättningen i svenska styrelser till att bli mer jämställda och därmed kompetenta. Vi vill medverka till ett mänskligare och mer rättvist samhälle för nästa generations skull.

Säkra Kvinnor kan du också anlita för att föreläsa om t.ex. "Hur vi blir en effektivt arbetande styrelse", processleda när du vill utveckla och förbättra samarbetet i din styrelse, bistå med rådgivning i olika styrelsefrågor, skapa ägardirektiv eller andra viktiga styrelseverktyg, rekrytera ledamöter och ordföranden till styrelser.

För mer information, vänligen kontakta:

Malin Friis-Liby, 0704-212156, malin.friis-liby@sakrakvinnor.se 

Susanne Areschoug, 0701-737899 susanne.areschoug@sakrakvinnor.se

Karina Lindgren, 0761-020730 karina.lindgren@kareva.se

 

Säkra Kvinnor Styrelsebalans AB arbetar för att skapa samhällsdebatt och förståelse för att det är en vinst att ha balanserade styrelser. Idag är en del av balansen att öka möjligheten för kvinnor att väljas in i svenska bolagsstyrelser. Imorgon kanske balansen handlar om något annat t ex mångfald. För oss är det inte en jämställdhetsfråga utan i första hand en kompetensfråga. Det är vår övertygelse att en framgångsrik styrelse behöver använda all kompetens som finns tillgänglig. https://www.sakrakvinnor.se 
Följ oss i sociala medier:
https://www.facebook.com/sakrakvinnor/ 
https://www.linkedin.com/sakrakvinnor

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

För Säkra Kvinnor Styrelsebalans är jämställdhetsfrågan ytterst viktig för att skapa tillväxt och bygga långsiktigt hållbara företag. Utvecklingen går för långsamt och ledningsstrukturerna är relativt konstanta. Därför finns ett behov av att lyfta jämställdhets- och mångfaldsarbetet till styrelsenivå och att certifiera styrelser i jämställdhet.
Twittra det här

Citat

Vi vet att jämställdhet bidrar till bolagets konkurrenskraft och att lönsamheten stärks. Genom att öka medvetenheten om maktstrukturer generellt och välkomna diversifiering, skapas förutsättningar för en hållbar utveckling av näringslivet
Malin Friis-Liby