Inbjudan till telefonkonferens/online-presentation med anledning av offentliggörande av Bokslutskommunikén 2017

SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/online-presentation 14 mars 2018, kl.09:00 CET. VD Karl Bohman och CFO Harald Bauer presenterar Bokslutskommunikén för 2017. Därefter ges möjlighet att ställa frågor. 

Bokslutskommunikén för 2017 publiceras den 14 mars, 2018 ca kl. 08:00.

Olika sätt att delta:

-Via dator: https://goo.gl/i65QDc
-Via telefon: +46 850 513 563
-Ange mötes-ID: 956 120 918
-
Via app använd lösenord: 12345

På saltxtechnology.com/sv/investor kommer det även finnas möjlighet att i efterhand ta del av presentationen. 

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök www.saltxtechnology.com. 

Om oss

SaltX Technology är ett svenskt prisbelönt företag som har utvecklat en banbrytande nanoteknologi, som har världsomfattande patent, med lagring av energi i salt under obegränsad tid för att ge värme och/eller kyla. Företaget fokuserar främst på storskalig energilagring, vilketkrävs för att hantera ojämn energiförsörjning i och med förnybar energi. SaltXs innovation, nano-belagt salt, är en cirkulärvärmeenergilagringslösning som löser problematiken med förnyelsebara energikällors ojämna produktion för energinätleverantörer, industriella och kommersiella kunder. Med låg kostnad möjliggör SaltX Energy Storage en fullständig övergång till förnybar energi, globalt.

Prenumerera