Citat

- Elektrifiering av energikrävande industri är avgörande för att klara den gröna omställningen. Här har kalkindustrin ett stort ansvar att axla. Med vår patentsökta elektrifierade  kalcineringsteknik möjliggörs produktion av kalk som är fri från koldioxidutsläpp vilket är ett stort och viktigt steg för industrin att ta.
Carl-Johan Linér, VD för SaltX
- Vi är stolta över vinsten där vår analys- och optimeringsmodell var helt avgörande. Vi kan nu modellera, analysera och konstruera hållbara och skalbara energilösningar för både industrin och städer. Vi är tacksamma för det förtroende vi fått av Norrenergi där de tydligt visar att de agerar för ett hållbart samhälle.
Carl-Johan Linér, VD för SaltX. 
En stor fördel med vår nya laddningsreaktor är förmågan att nå mycket höga temperaturer och skalbarhet vilket är en stor fördel för industrin. Resultaten vi har fått hittills överträffar våra förväntningar och vi är glada över att utöka vårt samarbete med ABB.
Carl-Johan Linér, VD för SaltX
Vi är mycket stolta över samarbetet med ett av världens ledande vindkraftföretag. Eftersom vindkraft i dag är den snabbast växande energikällan är efterfrågan på storskalig energilagring mycket stor. Goldwind kontaktade SaltX då vi erbjuder ett alternativ till batterier som är mer hållbart och kostnadseffektivt. Detta bekräftar återigen att SaltX har en världsledande teknik för energilagring
Karl Bohman, VD för SaltX Technology
Då USA är en av våra största och viktigaste marknader, är vi glada att få ett av våra huvudpatent beviljat där. Det stärker vår IP-position ytterligare och öppnar samtidigt upp för nya möjligheter.
SaltX Technologys VD Karl Bohman
Genom att integrera vår NCS-teknologi alla våra nuvarande applikationer, förbättras SaltX-processen väsentligt, vad gäller både prestanda och stabilitet över tid. Nano Coated Salt kommer att spela en helt avgörande roll inom utveckling av nya energilagrings-applikationer. Befintliga energilagringsmetoder uppvisar stora problem med långtidsstabilitet och höga kostnader.
Göran Bolin, Teknisk chef på SaltX Technology och en av uppfinnarna bakom NCS
Det har varit en minst sagt händelserik period för oss på SaltX Technology. Vi har intensifierat arbetet inom SaltX Technologys viktigaste fokusområden. Inom samtliga områden har vi tagit viktiga steg framåt.
VD Karl Bohman:
Att få leda den svenska delegationen i expertgruppen är ett stort erkännande för SaltX teknologi och kompetens. Det ger oss inte bara goda möjligheter att vara med påverka standarden för nästa generations gasvärmepumpar, utan även att sprida kunskapen om vår teknologi bland våra mest betydelsefulla målgrupper.
Karl Bohman, VD för SaltX Technology
Vår teknologi är som klippt och skuren för gasdrivna värmepumpar. Genom att bygga in SaltX-teknologin i gasvärmepumpar kan energiförbrukningen för uppvärmning i hushåll minska med upp till 50 procent, vilket leder till stora miljö- som kostnadsbesparingar.
Karl Bohman, SaltX Technologys VD.
I samband med nyemissionen har vi presenterat bolaget och vår verksamhet för både befintliga aktieägare och potentiella investerare. Intresset har varit stort och vi är mycket stolta över det förtroende vi fått, både från tidigare aktieägare och helt nya. Genom det kapital som tillförs kan vi nu accelerera satsningen på marknaden för gasvärmepumpar och samtidigt intensifiera marknadsbearbetningen av potentiella OEM-partners och slutkunder.
Karl Bohman, VD för SaltX Technology
Det nya patentet, som enligt PRV har hög uppfinningshöjd, förstärker vår patentposition ytterligare. Det gör det möjligt att skapa komponenter som är tre gånger mer kompakta och väsentligt enklare att integrera
Göran Bolin, som är en av uppfinnarna till det nya SaltX-materialet, och tillika Teknisk Chef för SaltX Technology
För områdena - värmedriven kyla i fordon och värmepumpar för hushåll – blir patentet viktigt: I tunga fordon kan det nya SaltX-materialet möjliggöra att en komponent, på tidigare 30 liter kan krympas ner till 10 liter och således blir lättare att installera. För gasdrivna värmepumpar medför det nya SaltX-materialets prestanda att det blir enkelt och kostnadseffektivt att anpassa dessa efter olika klimat
Karl Bohman, VD för SaltX Technology
Vi intensifierar nu satsningen på gasdrivna värmepumpar. Vår teknologi gör det möjligt att minska energiförbrukningen i form av naturgas med upp till 50 procent. Tillsammans med General Electric och Rheem utvecklar vi nu gasdrivna värmepumpar för den nord- och sydamerikanska marknaden. Fokus under 2016 och 2017 att ligga på fältförsök, industrialisering och kommersialisering
Karl Bohman, VD för SaltX Technology.
Vi har ett starkt erbjudande med potential att generera stora värden för kunder, samhälle och aktieägare, och som redan attraherat namnkunniga kunder och partners. Att vi nu blir ett listat bolag innebär en ny fas på vår resa. Det innebär en ytterligare kvalitetsstämpel och bidrar till ett allmänt ökat intresse för oss och vår verksamhet
Karl Bohman, VD för SaltX Technology Holding AB
Nasdaq First North kommer att bli en utmärkt plattform för Bolaget och dess aktieägare när vi nu går in en spännande fas
Åke Sund, styrelseordförande för SaltX Technology Holding AB
The Residency har på kort tid etablerat sig som en av de hetaste mötesplatserna för nyskapande mode och design.
TORI SKOGLUND, VD
Anna-Karin Karlsson är en unik designer. Hon har ett eget formspråk där varje design representerar en egen historia. Hon har modet att gå sin egen väg. Hon följer inga trender – utan sätter dem själv. Vi är väldigt stolta över att få samarbete med henne.
Bea Åkerlund
Samarbeten med artister är en viktig del i vår marknadsföringsstrategi. Tillsammans med Icona Pop får vi nu möjlighet att effektivt nå ut till en stor och viktig målgrupp för oss. Tidigare har vi samarbetat med den svenska artisten Laleh och vi har flera spännande projekt med andra artister på gång. Samarbetsformerna skiljer sig lite åt från fall till fall, men det gemensamma syftet är att öka trafiken till plattformen WHOYOUARE
Tori Skoglund, VD för WYA Holding
Lanseringen av WYA Holdings plattform WHOYOUARE har gått väldigt bra och gett oss ett tydligt kvitto på att vi fyller ett behov. Från att under en lång tid ha arbetat med den tekniska plattformen och själva konceptet, kommer vi framöver i allt högre grad fokusera på att dels fylla våra olika delar av plattformen med innehåll, dels att driva trafik till appen och e-handelssajten. Vi kommer under de kommande månaderna att öka vår marknadsföring avsevärt
Tori Skoglund, VD för WYA Holding AB
Listningen av WYA Holding på First North är ett naturligt led i arbetet med att utveckla företaget och utgör dessutom en kvalitetsstämpel mot kunder och samarbetspartners. Målet nu är att etablera plattformen WHOYOUARE som ett starkt varumärke inom fashion, huvudsakligen online men även i fysiska kanaler
VD för WYA Holding