WYA HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2015

ANDRA KVARTALET 2015

 • Aktiverade utvecklingskostnader för app och web för kvartalet uppgick till 1 862 KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till –4 914 KSEK.
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –0,73 kr.
 • Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden uppgick till –6 594 KSEK.
 • Eget kapital uppgick per den 30 juni 2015 till 27 944 KSEK.
 • Likvida medel uppgick den 30 juni 2015 till 11 887 KSEK.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER Q2

 • Listning av WYA Holdings aktie på First North den 22 april.

 • Stor invigning av The Residency@WHOYOUARE i början av maj. Showroomet har på kort tid intagit positionen som en ledande mötesplats för det senaste inom fashion, mode och design. Genvaret och mottagandet bland designers och stylister har varit över förväntan. Till de artister som The Residency@WHOYOUARE arbetat med hör Janet Jackson, Lady Gaga, Madonna, Jennifer Lopez, Miley Cyrus,
  Icona Pop och Robyn.

 • Fortsatt arbete med att rekrytera och bjuda in designers till Network@WHOYOUARE. Fokus under kvartalet har legat dels på att fylla appen med nya designers och deras kreationer, dels på arbetet med WHOYOUARE Pro – en utveckling av networks-appen men helt utvecklad för stylister och designers.

 • Som ett led i det kontinuerliga utvecklingsarbetet av WHOYOUARE.COM inleddes under perioden samarbeten med flera artister, bl.a pop-duon Icona Pop och den amerikanska skådespelerskan Rose McGowan.

 • Rekrytering av Mike Vargas som ny Showroom Director på The Residency@WHOYOUARE. Mike har 12 års erfarenhet av ledande positioner inom mode, PR, marknadsföring och varumärkesutveckling.

 • Årsstämma hölls den 22 maj 2015. Bolagets resultat- och balansräkning fastställdes

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Samarbete inlett med det svenska heavy metalbandet Ghost. Genom samarbetet agerar Bea Åkerlund, grundare av WYA Holding och WHOYOUARE, Creative Director och Fashion Director till Ghost. Bandet har getts en ny look, med kläder designade av WYA-medlemmarna Michele Berandi och Majesty Black. En del av plaggen och accessoarerna går även att köpa via WHOYOUARE.COM.

 • Samarbete med Style PR, det största showroomet i Los Angeles. Samarbetet syftar till att skapa intresse bland designers att använda WHOYOUAREs plattformar.

 • En betaversion släpptes av WHOYOUARE Pro och de första medlemmarna signades upp. Reaktionerna har varit positiva och gensvaret överträffat förväntningarna. En större marknadskampanj kommer att genomföras under hösten 2015.

 • Fortsatta förbättringar av Network-appen, bland annat en förenklad sign-up-process

 • Fortsatt god utveckling och stor medial uppmärksamhet för The Residency@WHOYOUARE.

Stockholm 2015-08-26
Styrelsen

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Läs PDF för den kompletta rapporten.

För mer information, besök WYA Holdings webbplats wyaholding.com eller kontakta:

Tori Skoglund, VD WYA Holding AB (publ)
tori@whoyouare.com
Tel: 08-555 408 00 / 0708 17 49 39

Detta är WYA Holding AB
WYA Holding grundades 2013 med målet att genom plattformen WHOYOUARE koppla samman designers och kreatörer med stylister, creative directors och slutkonsumenter över hela världen. Visionen är att plattformen WHOYOUARE ska vara förstahandsvalet för kreatörer inom fashion, etablerade såväl som nya talanger, att mötas, utbyta erfarenheter och göra affärer. Aktiens kortnamn är WYA B. Remium är Certified Advisor för WYA Holding AB. På wyaholding.com finns möjlighet att ladda ner komplett bolagsbeskrivning.

Taggar:

Om oss

SaltX Technology är ett svenskt prisbelönt företag som har utvecklat en banbrytande nanoteknologi, som har världsomfattande patent, med lagring av energi i salt under obegränsad tid för att ge värme och/eller kyla. Företaget fokuserar främst på storskalig energilagring, vilketkrävs för att hantera ojämn energiförsörjning i och med förnybar energi. SaltXs innovation, nano-belagt salt, är en cirkulärvärmeenergilagringslösning som löser problematiken med förnyelsebara energikällors ojämna produktion för energinätleverantörer, industriella och kommersiella kunder. Med låg kostnad möjliggör SaltX Energy Storage en fullständig övergång till förnybar energi, globalt.

Prenumerera

Citat

The Residency har på kort tid etablerat sig som en av de hetaste mötesplatserna för nyskapande mode och design.
TORI SKOGLUND, VD