SaltX Technology förstärker patentportföljen ytterligare: Nytt patent beviljat i USA

SaltX Technology har fått patent beviljat i USA för sin Nano Coated Salt (NCS) teknologi. NCS är ett av SaltX Technologys viktigaste patentområden, och teknologin har redan beviljats patent i Sverige och Kina.  

”Då USA är en av våra största och viktigaste marknader, är vi glada att få ett av våra huvudpatent beviljat där. Det stärker vår IP-position ytterligare och öppnar samtidigt upp för nya möjligheter”, säger SaltX Technologys VD Karl Bohman.

Eftersom patent för NCS-teknologin redan har beviljats i flera nyckelmarknader - Sverige, Kina och USA - är det enligt Bolagets patentbyrå Bergenstråhle & Partners, sannolikt att patent även beviljas i de övriga länderna där patent sökts - Australien, Brasilien, Indien, Japan, Sydkorea samt övriga EU-länder (EPO).

Genom att integrera vår NCS-teknologi i alla våra nuvarande applikationer, förbättras SaltX-processen väsentligt, vad gäller både prestanda och stabilitet över tid. Nano Coated Salt kommer att spela en helt avgörande roll inom utveckling av nya energilagrings-applikationer. Befintliga energilagringsmetoder uppvisar stora problem med långtidsstabilitet och höga kostnader”, säger Göran Bolin, Teknisk chef på SaltX Technology och en av uppfinnarna bakom NCS.

Genom att belägga SaltX-materialet (salt och matris) med olika former av nano-partiklar ökar ångkanalerna till och från saltkristallernas kärna, vilket medför att mer energi kan lagras i saltet. Dessutom förhindrar NCS korrosion i värmeväxlaren i vilken SaltX-materialet integreras.

Om SaltX Technology
SaltX Technology är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi under varumärket SaltX™. Bland befintliga OEM-partners återfinns bl a General Electric, Rheem, Alfa Laval och MCC. Genom att integrera SaltX-teknologin i sina respektive värme- och kylprodukter möjliggörs stora energi- och kostnadsbesparingar.

SaltX Technology grundades 2001 och har idag 23 anställda. Omsättningen för 2015 uppgick till ca 47 MSEK (inklusive licensaffär i Kina). Aktien är listad på Nasdaq First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman, VD: Tel: 070 560 02 68


Om SaltX
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi, som marknadsförs 
under varumärket SaltX™. Kunderna utgörs huvudsakligen av stora globala OEM-aktörer som bland annat General Electric, Alfa Laval och Caterpillar. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök www.saltxtechnology.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Då USA är en av våra största och viktigaste marknader, är vi glada att få ett av våra huvudpatent beviljat där. Det stärker vår IP-position ytterligare och öppnar samtidigt upp för nya möjligheter.
SaltX Technologys VD Karl Bohman
Genom att integrera vår NCS-teknologi alla våra nuvarande applikationer, förbättras SaltX-processen väsentligt, vad gäller både prestanda och stabilitet över tid. Nano Coated Salt kommer att spela en helt avgörande roll inom utveckling av nya energilagrings-applikationer. Befintliga energilagringsmetoder uppvisar stora problem med långtidsstabilitet och höga kostnader.
Göran Bolin, Teknisk chef på SaltX Technology och en av uppfinnarna bakom NCS