Nyemissionen i SaltX Technology kraftigt övertecknad

Nyemissionen i SaltX Technology Holding AB avslutades den 31 maj 2016. Emissionen tecknades till närmare 32 MSEK, vilket motsvarar en överteckning om 52 procent. Sammantaget tillför emissionen 21 MSEK före emissionsomkostnader. Totalt inkom önskemål om teckning av aktier från över 450 konton. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut omkring den 7 juni 2016 till de som har tilldelats aktier. 

I samband med nyemissionen har vi presenterat bolaget och vår verksamhet för både befintliga aktieägare och potentiella investerare. Intresset har varit stort och vi är mycket stolta över det förtroende vi fått, både från tidigare aktieägare och helt nya. Genom det kapital som tillförs kan vi nu accelerera satsningen på marknaden för gasvärmepumpar och samtidigt intensifiera marknadsbearbetningen av potentiella OEM-partners och slutkunder”, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology. 

Om emissionen
Nyemissionen avsåg totalt 7 miljoner aktier och 7 miljoner teckningsoptioner. För varje tecknad, tilldelad och betald aktie erhålls vederlagsfritt en teckningsoption. Teckningskursen var 3 kronor för en aktie och en teckningsoption. Fyra teckningsoptioner ger rätt att under perioden 1 juni 2017– 31 oktober 2018 teckna en ny aktie för 5 kronor.

Aqurat Fondkommission har agerat emissionsinstitut. 

Om SaltX Technology
SaltX Technology är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar och säljer en patenterad teknologi med vilken energi kan lagras i salt, för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla. SaltX teknologin, möjliggör avsevärda energibesparingar, med sänkta kostnader och minskade utsläpp som följd.

SaltX Technology grundades 2001 och har idag 25 anställda. Omsättningen för 2015 uppgick till ca 47 MSEK (inklusive licensaffär i Kina). Aktien är listad på Nasdaq First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Karl Bohman, VD
Tel: 070 560 02 68


Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi, som marknadsförs under varumärket SaltX™. Kunderna utgörs huvudsakligen av stora globala OEM-aktörer som bland annat General Electric, Alfa Laval och Caterpillar. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök www.saltxtechnology.com.

Taggar:

Om oss

SaltX Technology är ett svenskt prisbelönt företag som har utvecklat en banbrytande nanoteknologi, som har världsomfattande patent, med lagring av energi i salt under obegränsad tid för att ge värme och/eller kyla. Företaget fokuserar främst på storskalig energilagring, vilketkrävs för att hantera ojämn energiförsörjning i och med förnybar energi. SaltXs innovation, nano-belagt salt, är en cirkulärvärmeenergilagringslösning som löser problematiken med förnyelsebara energikällors ojämna produktion för energinätleverantörer, industriella och kommersiella kunder. Med låg kostnad möjliggör SaltX Energy Storage en fullständig övergång till förnybar energi, globalt.

Prenumerera

Citat

I samband med nyemissionen har vi presenterat bolaget och vår verksamhet för både befintliga aktieägare och potentiella investerare. Intresset har varit stort och vi är mycket stolta över det förtroende vi fått, både från tidigare aktieägare och helt nya. Genom det kapital som tillförs kan vi nu accelerera satsningen på marknaden för gasvärmepumpar och samtidigt intensifiera marknadsbearbetningen av potentiella OEM-partners och slutkunder.
Karl Bohman, VD för SaltX Technology