Inbjudan till telefonkonferens/online-presentation med anledning av offentliggörande av Delårsrapport kvartal 2 2018

SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/online-presentation 23:e augusti 2018, kl.10:00 CEST (svensk presentation) och kl.11:00 CEST (engelsk presentation). VD Karl Bohman och CFO Harald Bauer presenterar Delårsrapport för kvartal 2 2018. Därefter ges möjlighet att ställa frågor. 

Delårsrapport för kvartal 2 2018 kommer att publiceras den 23:e augusti ca kl. 08:00.

Olika sätt att delta:

Kl.10:00 CEST (svensk presentation)
- Via dator: https://zoom.us/j/717126562
- Via telefon: +46 (0) 8 4468 2488
- Ange mötes-ID: 717 126 562

Kl.11:00 CEST (engelsk presentation)
- Via dator: https://zoom.us/j/624914433
- Via telefon: +46 (0) 8 4468 2488
- Ange mötes-ID: 624 914 433

Ställ gärna frågor före mötet till investors@saltxtechnology.com det går också bra att ställa frågor under mötet i chatten.

Om ni vill ansluta online går det bra att ladda ner programvaran innan mötet:https://zoom.us/download#client_4meeting 

På http://saltxtechnology.com/sv/investor/presentationer/kommer det även finnas möjlighet att i efterhand ta del av presentationen. 

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök www.saltxtechnology.com.

Stockholm
2018-08-21

Om oss

SaltX Technology är ett svenskt prisbelönt företag som har utvecklat en banbrytande nanoteknologi, som har världsomfattande patent, med lagring av energi i salt under obegränsad tid för att ge värme och/eller kyla. Företaget fokuserar främst på storskalig energilagring, vilketkrävs för att hantera ojämn energiförsörjning i och med förnybar energi. SaltXs innovation, nano-belagt salt, är en cirkulärvärmeenergilagringslösning som löser problematiken med förnyelsebara energikällors ojämna produktion för energinätleverantörer, industriella och kommersiella kunder. Med låg kostnad möjliggör SaltX Energy Storage en fullständig övergång till förnybar energi, globalt.

Prenumerera