Inbjudan till telefonkonferens/online-presentation med anledning av offentliggörande kvartalsrapport 1, 2019

SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/online-presentation 3e maj 2019, kl.10:00 CEST. Tf VD Harald Bauer presentera rapporten. Därefter ges möjlighet att ställa frågor.  

Kvartalsrapport 1 för 2019 kommer att publiceras den 3e maj ca kl. 08:00.

Olika sätt att delta 

- Via dator: https://zoom.us/j/877364444
- Via telefon: +46 (0) 8 4468 2488
- Mötes ID: 877-364-444

Frågor
Ni får gärna maila eventuella frågor till investor@saltxtechnology.com. Det kommer även gå bra att ställa frågor under mötet i chattfunktionen. 

Ifall du planerar att ansluta online kan du förbereda dig genom att ladda ner programvaran nedan.
https://zoom.us/download#client_4meeting

På saltxtechnology.com/sv/investorkommer det även finnas möjlighet att i efterhand ta del av presentationen. 


Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB, +46-8-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com 

Stockholm
2019-04-29 

Om oss

SaltX Technology är ett svenskt prisbelönt företag som har utvecklat en banbrytande nanoteknologi, som har världsomfattande patent, med lagring av energi i salt under obegränsad tid för att ge värme och/eller kyla. Företaget fokuserar främst på storskalig energilagring, vilketkrävs för att hantera ojämn energiförsörjning i och med förnybar energi. SaltXs innovation, nano-belagt salt, är en cirkulärvärmeenergilagringslösning som löser problematiken med förnyelsebara energikällors ojämna produktion för energinätleverantörer, industriella och kommersiella kunder. Med låg kostnad möjliggör SaltX Energy Storage en fullständig övergång till förnybar energi, globalt.

Prenumerera