Karl Bohman slutar som VD – Harald Bauer tillträder som tf VD

Karl Bohman slutar idag som VD för Nasdaq First North-listade SaltX Technology Holding AB (publ.). CFO Harald Bauer tillträder samtidigt som tillförordnad VD. En rekryteringsprocess för ny VD har också inletts.

– Jag vill tacka Karl Bohman för hans insatser för SaltX som bland annat inneburit att vi tagit betydande steg mot en kommersialisering av vår lösning för storskalig energilagring. När bolaget nu är på väg in i denna fas gör styrelsen bedömningen att det krävs ett nytt ledarskap, säger Åke Sund, styrelseordförande för SaltX, och understryker:
– Strategin med ökad fokuseringen på storskalig energilagring, EnerStore, står fast.

För ytterligare information kontakta:
Åke Sund, styrelseordförande SaltX, tel. +46-706 67 00 74

**************************************************

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB,
+46-8-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com

Om oss

SaltX Technology är ett svenskt prisbelönt företag som har utvecklat en banbrytande nanoteknologi, som har världsomfattande patent, med lagring av energi i salt under obegränsad tid för att ge värme och/eller kyla. Företaget fokuserar främst på storskalig energilagring, vilketkrävs för att hantera ojämn energiförsörjning i och med förnybar energi. SaltXs innovation, nano-belagt salt, är en cirkulärvärmeenergilagringslösning som löser problematiken med förnyelsebara energikällors ojämna produktion för energinätleverantörer, industriella och kommersiella kunder. Med låg kostnad möjliggör SaltX Energy Storage en fullständig övergång till förnybar energi, globalt.

Prenumerera

Dokument & länkar