SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport 1 2019

Delårsrapport 1

Finansiella händelser 

Första kvartalet 
-Nettoomsättningen uppgick till -1,7 (1,5) mkr.
-Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -20,1 (-13,8) mkr.
-Kassaflödet från den löpnade verksamheten uppgick till -25,2 (-12,2) mkr. 
-Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,30 (-0,25) kr. 


Väsentliga händelser

Första kvartalet 
-Karl Bohman slutar som VD – Harald Bauer tillträder som tf VD
-SaltX avtalar om att avsluta licens för gasvärmepumpar i Kina

Efter periodens utgång
-Stort intresse när SaltX invigde pilotanläggningen i Berlin
-Carl-Johan Linér ny VD för SaltX Technology – Gedigen erfarenhet från ABB:s kraftverksamhet 

Stockholm 3 maj 2019
Styrelsen & VD


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Harald Bauer, VD SaltX Technology: Tel: +46–708 108 034

*************************************************

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj, 2019 kl. 08.00 CET. 

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB, +46-8-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com

Om oss

SaltX Technology är ett svenskt prisbelönt företag som har utvecklat en banbrytande nanoteknologi, som har världsomfattande patent, med lagring av energi i salt under obegränsad tid för att ge värme och/eller kyla. Företaget fokuserar främst på storskalig energilagring, vilketkrävs för att hantera ojämn energiförsörjning i och med förnybar energi. SaltXs innovation, nano-belagt salt, är en cirkulärvärmeenergilagringslösning som löser problematiken med förnyelsebara energikällors ojämna produktion för energinätleverantörer, industriella och kommersiella kunder. Med låg kostnad möjliggör SaltX Energy Storage en fullständig övergång till förnybar energi, globalt.

Prenumerera

Dokument & länkar