Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB etablerar EMTN-program om 2,5 miljarder euro

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) har etablerat ett EMTN-program (Euro Medium Term Note Programme) med en låneram om 2,5 miljarder euro. EMTN-programmet kommer att komplettera SBBs nuvarande långa finansiering och är avsett för att emittera obligationer på den internationella kapitalmarknaden. SBB finansierar sig även via bankfinansiering samt via utgivande av företagscertifikat. SBB har i dag inget behov av att finansiera sig via EMTN-programmet men anser att tillgången till flera finansieringskällor är intressant långsiktigt.

Irlands centralbank har idag, den 26 april 2019, godkänt SBBs prospekt med anledning av EMTN-programmet. Grundprospektet finns att tillgå på engelska på SBBs hemsida www.sbbnorden.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019 kl. 15:35 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B), D-aktie (symbol SBB D) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera