Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför förvärv av samhällsfastigheter i Sverige och Finland

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) fortsätter att växa inom samhällsfastigheter genom ett förvärv av tre portföljer där säljarna kvarstår som hyresgäster i de förvärvade fastigheterna. Portföljen innehåller LSS och gruppboenden med en genomsnittlig hyreslängd om 16 år. 

Förvärvet omfattar 20 fastigheter, femton i Sverige samt fem i Finland med en total uthyrningsbar yta om 11 600 kvm.

Överenskommet fastighetsvärde för portföljen uppgår till 320 mkr med en hyresintäkt om 21 mkr och driftnetto om 19 mkr.

"SBB visar igen att vi är Nordens ledande aktör inom social infrastruktur,” säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera