Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB gör första kommunaffären i Danmark

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) har förvärvat en skolfastighet i Høje Taastrup kommune strax utanför centrala Köpenhamn om cirka 10 000 kvm uthyrbar area från kommunen med långa avtal med kommunen och privata offentligt finansierade skolaktörer.

”Det känns spännande att vi nu som norra Europas ledande aktör inom social infrastruktur också har gjort SBBs första affär med en dansk kommun efter att tidigare under 2019 bland annat ha gjort affärer med den danska statens fastighetsbolag Freje Ejendomme. Vi har flera pågående dialoger med nordiska kommuner och hoppas inom kort kunna kommunicera ytterligare samarbeten,” säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera