Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat en icke säkerställd obligation om EUR 500m

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har framgångsrikt emitterat en icke säkerställd obligation om EUR 500m euro på den europeiska kapitalmarknaden. Obligationen har förfallodatum den 4 september 2026 med en fast kupong om 1,125%. Obligationen var övertecknad och kommer gå i likvid den 4 september 2019 med notering på Euronext Dublin.

Emissionslikviden kommer att användas för återbetalning av befintlig säkerställd bankskuld samt även till allmänna verksamhetsändamål.

"Denna transaktion på den europeiska kapitalmarknaden är en viktig milstolpe i vår resa mot en BBB rating och vi ser framemot kommande uppdateringar av vårt kreditbetyg. Transaktionen var mer än tre gånger övertecknad och breddar vår investerarbas samt förlänger kapitalbindningen ytterligare," säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Citi, Deutsche Bank, JP Morgan och Nordea agerade Joint Bookrunners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B), D-aktie (symbol SBB D) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera